Epäuskon lajit

Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen. “Niille, jotka eivät usko, on sama, varoitatko heitä vai et: eivät he kuitenkaan usko. Jumala on sinetöinyt heidän sydämensä ja korvansa, ja heidän silmillään on side. Heitä odottaa ankara rangaistus.” (2:6-7) Az-Zubayri sanoo, että hän sanoi As-Sadiqille…

Continue Reading Epäuskon lajit

Mitä tarkoittaa islam ja muslimi?

Islam tarkoittaa kirjaimellisesti antautumista ja alistumista, eli itsensä täydellistä antamista toiselle. Islam tarkoittaa myös rauhaa. Uskontona islam merkitsee ehdotonta ja täydellistä alistumista maailmojen Herran kaikkivaltiudelle ja absoluuttiselle, täysivaltaiselle auktoriteetille. Toisin sanoen kokonaisvaltaista yksilön tahdon alistumista Herran universaaliin tahtoon. Ihminen, joka…

Continue Reading Mitä tarkoittaa islam ja muslimi?

Nimittikö profeetta seuraajan?

Profeetta, julista sitä sanomaa, jonka olet Herraltasi saanut. Jos et näin tee, et ole vienyt Hänen viestiään. Jumala suojelee sinua ihmisiltä eikä Hän johdata uskottomia. (Koraani 5:67) Nimittikö Profeetta (sawa) seuraajan? Shialaiset uskovat, että Profeetta (sawa) täytti Koraanin jakeessa mainitun…

Continue Reading Nimittikö profeetta seuraajan?

Mitä tarkoittaa mawla?

Mawlan merkitys – Maulana S Mohammad Rizvi, Toronto Sunni-väittelijöiden vastausstrategia heidän vastaväitteessään koskien tapahtumaa tai hadithia, jonka shialaiset ovat tuoneet esille, on antaa sille merkitys, joka turvaisi heidän uskomuksensa. He käyttävät hyväkseen sitä tosiasiaa, että mawla-sanalla on useita merkityksiä; mestari, herra,…

Continue Reading Mitä tarkoittaa mawla?

Miksi shia?

“Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko…” (Koraani 3:103) Miksi shia? “Shia”-termi on adjektiivi, jota käytetään muslimeista, jotka seuraavat Profeetan (sawa) Perheen Imaameja (Ahl al-Bayt). He eivät käytä sitä lahkolaisuus-syistä tai aiheuttaakseen hajaantumista muslimien keskuudessa. He käyttävät sitä, koska…

Continue Reading Miksi shia?

Taisteleminen itseä vastaan (jihad al-nafs)

“… Kautta sielun ja Hänen, joka teki sen täydelliseksi ja ilmaisi sille, mikä turmio on totuuden hylkäämisestä ja mikä menestys pahan karttamisesta! Totisesti autuas on se, joka säilyttää sielunsa puhtaana.” (Koraani 91:7-9) * Imam Ja’far al-Sadiq (as) sanoi: “Jumalan Profeetta (saw) lähetti…

Continue Reading Taisteleminen itseä vastaan (jihad al-nafs)

Katumus (tawbah)

Uskovaiset, kääntykää vilpittömästi katuen Jumalan puoleen! Ehkä Herranne vapahtaa teidät pahuudestanne… (Koraani 66:8) * Allahin Profeetta (saw) sanoi: On neljä merkkiä hänessä, joka on katuvainen: 1) Hän on vilpitön Jumalalle teoissaan 2) Hän karttaa valheellisuutta 3) Hän on vakaasti kiinnittynyt totuuteen…

Continue Reading Katumus (tawbah)

Sielun ansiot: Kärsivällisyys (sabr)

… Olkaa kärsivällisiä, sillä Jumala on kärsivällisten kanssa. (Koraani 8:46)* Imam Ja’far al-Sadiq (as) sanoi: “Totisesti, sabr on uskolle, mitä pää on ruumiille. Ruumis kuolee ilman päätä, ja niin myös kun sabr menee, usko myös katoaa.” [Al-Kulayni, al-Kafi, osa 2, bab al-sabr, s. 128, hadith #2] Sielun…

Continue Reading Sielun ansiot: Kärsivällisyys (sabr)

Uskon haarat (furu ad-diin)

1. Rukous (salah) 2. Paasto (sawm) 3. Pyhiinvaellus (hajj) 4. Almuvero (zakah) 5. Viidenneksen vero (khums) 6. Pyhä sota (jihad) 7. Hyvään kehottaminen (al-amr bil-ma’roof) 8. Pahan kieltäminen (an-nahi ‘anil-munkar) 9. Ahlulbaytin rakastaminen (tawalla) 10. Pysytteleminen erossa Ahlulbaytin vihollisista (tabarra)

Continue Reading Uskon haarat (furu ad-diin)

Uskon juuret (usul ad-diin)

1. Usko Jumalan ykseyteen (tawhid) 2. Usko Jumalan oikeudenmukaisuuteen (‘adl) 3. Usko profetiuteen (nabuwwah) 4. Usko imaamiuteen (imamah) 5. Usko ylösnousemukseen (ma’ad)

Continue Reading Uskon juuret (usul ad-diin)