Taisteleminen itseä vastaan (jihad al-nafs)

“… Kautta sielun ja Hänen, joka teki sen täydelliseksi ja ilmaisi sille, mikä turmio on totuuden hylkäämisestä ja mikä menestys pahan karttamisesta! Totisesti autuas on se, joka säilyttää sielunsa puhtaana.” (Koraani 91:7-9) *

Imam Ja’far al-Sadiq (as) sanoi: “Jumalan Profeetta (saw) lähetti armeijan joukko-osaston (taistelun etulinjaan). Heidän (menestyksekkäästä) paluusta hän (saw) sanoi: “Siunattuja ovat he, jotka ovat suorittaneet pienen jihadin ja heillä on vielä tehtävänä suuri jihad.” Kysyttäessä, että “mikä on iso jihad?” Profeetta (saw) vastasi: “Oman itsen jihad (taistelu itseä vastaan).” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, osa 19, s. 182, hadith nro 31]

Sielun ansiot: Taistelu Itseä vastaan (Jihad al-Nafs)

Ihmissielu on kahden kilpailevan voiman kilpailukenttä. Jumalainen voima vetää häntä kohti taivaallisia alueita ja innostaa häntä hyvyyden tekoihin. Saatanallinen voima houkuttelee häntä kohti pimeyden ja häpeän alueita, ja kutsuu häntä pahuuden tekoihin. Kun Jumalalliset voimat ovat voitokkaita, henkilö tulee esiin hyveellisenä ja siunattuna olentona, profeettojen, pyhimysten ja hurskaiden seurassa. Kun kuitenkin saatanalliset voimat hallitsevat, henkilöstä tulee kapinoiva ja paatunut ja hänet ryhmitellään uskottomien, alistajien, vääryydentekijöiden ja heidän kanssa, jotka ovat kirottuja.

Mitä on taistelu itseä vastaan?

Jihad al-Nafs on taistelua pahoja ajatuksia, mielihaluja ja himon voimia, vihaa ja kyltymätöntä mielikuvitusta vastaan asettaen ne kaikki järjen ja Allahin tottelemisen uskon alaisuuteen ja lopulta tyhjentää kaikki saatanalliset ajatukset ja vaikutteet omasta sielustaan. Tätä taistelua pidetään suurena taisteluna (al-jihad al-akbar) sillä se on paljon vaikeampaa kuin taisteleminen taistelukentällä, koska taistelussa itseään vastaan henkilön täytyy jatkuvasti kamppailla vihollisia vastaan, jotka ovat ylläpidettyjä hänen oman olemassaolonsa sisällä. Islamilaiset etiikan opetukset osoittavat, että hän joka onnistuu tässä taistelussa, pystyy kohoamaan yli enkeleiden tason, ja hän joka epäonnistuu tässä taistelussa, laskeutuu alemmaksi kuin eläinten taso, ja saattaa tulla ryhmitellyksi paholaisen legioonien joukkoon.

Askeleet taistelussa itseä vastaan

Askel 1: Pohdinta: Henkilön täytyy omistaa hieman aikaa joka päivä tarkastellakseen velvollisuuksiaan Jumalalle, Joka toi hänet tähän maailmaan, antoi hänelle terveen ruumiin ja aivot, ja varusti hänet älyllä ja kyvyillä, jotka kaikki ovat nautinnon ja ilon lähteitä hänen elämässään. Jumala lähetti myös profeettoja (as) ja Hänen Pyhän Kirjansa johdatuksen ja pelastuksen keinona. Tämän elämän ja kaikkien näiden siunausten tavoite ja tarkoitus on jalompi kuin seurata maallisia haluja ja pahoja taipumuksia, jotka ovat pian elettyjä ja väliaikaisia. Kuolema saattaa tulla koputtamaan millä hetkellä tahansa. Tämä maailma on paikka tehdä hyviä tekoja, jotka johtavat pysyvään iloon ja vievät henkilön korkeammalle olemassaolon alueelle. Henkilön tulisi siksi pohtia kohtaloaan ja hänen avuttomuuttaan ajan ja iän käsissä, jotka vierivät. Hänen tulisi tuntea katumusta Jumalan edessä arvokkaiden elämänvuosien menetyksestä ja menneistä teoista, jotka tulevat tuomaan häpeää Tuomiopäivänä. Hänen tulisi sitten aloittaa taistelunsa nousta tämän surkean tilan yläpuolelle ja pyytää Jumalaa avuksi siunaamaan häntä toivolla, vilpittömyydellä ja voimalla taistella saatanallisia taipumuksia ja pahoja luonteenpiirteitä vastaan, ja nousta materiaalisten nautintojen ja maailmallisten hyötyjen yläpuolelle.

Askel 2: Tahto ja päättäväisyys: Vankka päättäväisyys on inhimillisyyden ydin ja perusvaatimus saavuttaa vapaus pahojen halujen vallasta. Tahto, jota vaaditaan tässä vaiheessa on samanmerkityksinen hyvän elämän perusteiden asettamiselle. Tässä oman itsen taistelussa soturin tulisi tyhjentää itsensä synneistä, suorittaa kaikki pakolliset (wajib) teot, tehdä aikomus hyvittää menetetyt päivät (syntisyydessä), ja lopulta päättäväisesti käyttäytyä järjellisenä uskonnollisena henkilönä ja todellisena ihmisenä. Hänen tapojensa tulisi olla Profeetan (saw) elämän jäljittelyä, ja hänen tulisi seurata Profeettaa (saw) kaikissa pidättäytymisissään ja valinnoissaan. Kaikkea tätä ei voi saavuttaa, ellei hän opi Sharian lakeja ja seuraa niitä uskollisesti.

Askel 3: Itsetutkiskelu, arviointi ja kriittisyys: Sen jälkeen kun on tehnyt valan olla vahvan tahdonvoiman ja päättäväisyyden omaava henkilö, tulee hänen ymmärtää, että tuonpuoleinen on paikka, jossa hänen salaisuutensa paljastuvat. Täten hänen tulisi arvioida itseään päivittäin päästäkseen eroon pahoista tavoista ja haluista, saavuttaakseen jalomman ihmisluonteen, ja suorittaakseen tekonsa paremmin kuin ennen. Hänen täytyy ymmärtää, että syntien tekeminen vie hänestä pois jalon ihmisyyden ytimen ja hänen täytyy rukoilla Jumalalta Hänen apuaan sekä Profeetan (saw) ja hänen Talonväkensä (as) esirukouksia.

Askel 4: Itsensävalmentaminen: Edellisistä askeleista päättäväisyyden ja itsensäarvioinnin pitäisi muotoutua tiettyihin sitoumuksiin itsensävalmentamiseen. Esimerkiksi hänen, jolla on himokkaiden silmien, panettelevan kielen tai paisuneen itsetunnon paha tapa, tulisi sanoa itselleen “tänään minä en riko Jumalan Lakia” ja tietoisesti välttää sellaisia tapoja yhden päivän ajan. Suorittamalla sellaisen kokeen vilpittömyydellä ja päättäväisyydellä hän tulee huomaamaan kuinka helppo tämä tehtävä on. Hänen tulisi olla piittaamatta Saatanasta ja pahoista ajatuksista, jotka suurentavat tämän pienen tehtävän aivan kuin se olisi vaikea tai jopa mahdoton. Täten vähitellen hän voi laajentaa tätä ajanjaksoa kokeilemalla ja nähdä kuinka helppoa on päästä eroon pahoista tavoista tai saavuttaa myönteinen ansio.

Askel 5: Pahaa vastaan suojautuminen: Henkilön, joka taistelee omaa itseään vastaan, tulisi jatkuvasti keskittyä aikomuksiinsa. Jos millä hetkellä tahansa Jumalallisia käskyjä rikkova ajatus tulee hänen mieleensä, hänen tulisi tietää, että tämä ajatus on iskostunut hänen mieleensä Saatanan ja hänen liittoutuneiden toimesta, jotka haluavat estää häntä hänen hyvässä päätöksessään. Hänen tulisi kirota heidät, etsiä Jumalan myötätuntoista suojelusta ja karkottaa nuo pahat ajatukset hänen sydämensä piiristä. Hänen pitäisi vastata Saatanalle, että tänä päivänä hänenkin täytyy pitää kiinni ehdosta, joka on langetettu häneen itseensä, ettei hän mene Jumalan käskyjä vastaan. Täten Jumalan avulla Saatana tulee pois ajetuksi. Henkilön täytyy pysytellä samassa mielentilassa yöhön – itsetutkiskelun ja hänen koko päivän tekojensa arvioinnin aikaan saakka. Tämä on hetki nähdä onko hän ollut rehellinen Luojalleen. Jos hän on ollut uskollinen Jumalalle, hänen tulisi olla kiitollinen Hänelle. Tällainen henkilö on mennyt yhden askeleen eteenpäin Hänen suuntaansa ja tullut Hänen huomionsa kohteeksi. Jumala tulee täten jatkamaan hänen auttamistaan kaikkien maailmallisten ja uskonnollisten velvollisuuksien suorittamisessa ja tulee vähentämään hänen kamppailun kipujaan seuraavana päivänä. Ja jos hän toistaa tämän harjoituksen monia kertoja, hän tulee tottumaan hurskauden tekoihin ja pahojen piirteiden pois kitkemiseen. Hän tulee huomaamaan, ettei se vaadi ylenhankalia ponnisteluja ja tottelevaisuus Jumalalle tulee antamaan hänelle runsasta hengellistä nautintoa. Jumala estäköön, jos tässä osassa on mitään harha-askeleita, hänen täytyy pyytää Jumalan anteeksiantoa ja vilpittömästi ja hartaasti anoa Häntä, että hän olisi huolellisempi tulevaisuudessa. Armollinen Jumala tulee avaamaan armon ja myötätunnon ovet hänelle ja tulee johdattamaan hänet suoralle polulle.

Askel 6: Muisteleminen: Koko itseään vastaan taistelemisen matkan aikana henkilön tulisi jatkuvasti muistella Jumalaa ja Hänen suomiaan suosioita. Hänen täytyy jokaisella askeleella kiittää Häntä jatkuvasti Hänen avustaan, armostaan ja johdatuksestaan hänen aikomustensa täyttämiseksi. Jumalalle kiitollisuuden asteen tulisi nousta, kun hän saavuttaa korkeamman tason taistelussaan itseään vastaan. Hänen täytyy ymmärtää, että se oli Jumalan avun ja vilpittömiin rukouksiin vastausten vuoksi, että hän pystyi pääsemään eroon Saatanasta ja hänen liittoutuneistaan sydämensä piiristä ja saavuttamaan yleviä ihmisyyden ominaisuuksia, joita Jumala rakastaa. [mukautettu kirjasta Forty Hadith, kirjoittanut Al-Khomeini, kappale 1, Jihad al-Nafs]

Neuvo herätä taisteluun itseään vastaan

On ihmisluonne kiittää häntä, joka on ollut armollinen. Pohtia ja arvioida nähtyjä ja näkymättömiä Kaikkivaltiaan suomia suosioita. Kaikki Jumalan luodut eivät voisi edes tarjota sellaisten siunausten murto-osaa.

Katso ilmaa, jota hengitämme päivin ja öin, ja josta meidän olemassaolomme, samoin kuin muiden elollisten olentojen, on riippuvainen. Mikään ei voi säilyä elossa jos siltä evätään sellainen ilma edes muutamaksi minuutiksi. Mikä ihmeellinen Jumalan lahja se onkaan! Jos kaikki maailman miehet työskentelisivät yhdessä luodakseen sellaisen lahjan, he eivät pystyisi tekemään niin. Samalla tavalla pohdi muita Jumalan lahjoja kuten ulkoisia ruumiin aisteja, näköä, kuuloa, makua, hajua ja tuntoa sekä sisäisiä kykyjä kuten ajattelu, mielikuvitus ja järki, joista jokainen kantaa rajattomat hyödyt ja jonka Herramme on meille myöntänyt. Hän on tämän valtavan maailmankaikkeuden Luoja ja Kuningas. Ihmisolento, joka matelee yhdellä pienimmistä planeetoista, onnettomasti epäonnistuu käsittämään oman pienen maailmansa laajuutta, jonka aurinkoa ei voi edes verrata lukemattomien galaksien paljon suurempiin aurinkoihin. Meidän aurinkokuntamme ei ole mitään verrattuna useisiin muihin aurinkokuntiin, jotka silti karttavat voimakkaimpia teleskooppeja ja mahtavia tutkimusmatkailijoita ja tutkijoita. Katso ihmisaivoja – mikä kiehtova luotu se onkaan! Pystyisikö kaikkien ihmisten yhdistetyt ponnistelut tekemään edes yhtä ainoaa elävää neuronia (aivosolua), jonka Kaikkivaltias Jumala on luonut ja luo koko ajan! Totisesti nämä Jumalan antamat aivot ansaitsevat olla yksinomaan Jumalallisesti inspiroituneiden hyvien ajatusten paikka eikä pahojen ajatusten!

Jokainen elävä olento tässä Maailmankaikkeudessa on Hänen Jumalallisen näköpiirinsä alueella, joten muista Jumalaa ja Hänen suosioitaan äläkä ole tottelematon Hänelle. Hän täyttää kaikki tarpeemme ilman että Hänellä olisi tarvetta meidän ihailullemme. Sillä, noudatatko Hänen käskyjään vai rikotko niitä, ei ole mitään merkitystä Hänelle. Se on meidän oman hyötymme vuoksi, että Hän on kehottanut hyvään ja kieltänyt säädyttömyyden. Nujerra saatanalliset ajatukset ja käännä mielesi piirit Jumalalliselle alueelle karkottamalla pahuuden voimat ja kutsumalla Jumalallisia isäntiä, jotta Jumala auttaisi ja suojelisi sinua vaaroilta, jotka uhkaavat tapahtua sinulle tässä taistelussa. Älä omaa odotuksia keneltäkään muulta paitsi Jumalalta. Kaikella nöyryydellä ja kaikilla kyynelillä, jotka sinun silmäsi voivat vuodattaa, rukoile Jumalaa ja etsi Hänen avustustaan tullaksesi voitokkaaksi tässä ratkaisevassa taistelussa itseä vastaan.

Loppupäätelmä:

Imam Ali (as) sanoi: “Hän, joka taistelee itseään vastaan totellakseen Jumalaa, Jumalan silmissä hänen asemansa on sama kuin hurskaan marttyyrin.” [Al-Amidi, Ghurar ul Hikam wa Durar ul Kalim, hadith # 3546]


Lähde: Käännetty yhteistyössä Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project kanssa.

* Koraanin jakeen 91:7-9 käännös Kur’ani Kerim, kustantaja Z.I. Ahsen Böre

Author: Editor