Miksi shia?

“Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko…” (Koraani 3:103)

Miksi shia?

“Shia”-termi on adjektiivi, jota käytetään muslimeista, jotka seuraavat Profeetan (sawa) Perheen Imaameja (Ahl al-Bayt). He eivät käytä sitä lahkolaisuus-syistä tai aiheuttaakseen hajaantumista muslimien keskuudessa. He käyttävät sitä, koska Koraani käyttää sitä, Profeetta Muhammad (sawa) käytti sitä ja ensimmäiset muslimit käyttivät sitä – ennenkuin sellaiset sanat kuten “sunni” tai “salafi” olivat olemassa.

Shia Koraanissa

Shia-sana tarkoittaa “seuraajaa” tai “puolueen jäsentä”. Allah on maininnut Koraanissa, että jotkut Hänen oikeamielisistä palvelijoistaan olivat Hänen toisten oikeamielisten palvelijoidensa seuraajia (shia).

“Aabraham kuului totisesti Nooan seuraajiin (shia).” (Koraani 37:83)

“Ja hän astui kaupunkiin hetkenä, jolloin sen asukkaat eivät sitä vartioineet, ja havaitsi siellä kahden miehen tappelevan keskenänsä; toinen kuului hänen omaan heimoonsa/ryhmäänsä (shia), toinen hänen vihamiehiinsä. Silloin hänen heimolaisensa (shia) pyysi häntä avukseen toista vastaan, joka kuului hänen vihollisiinsa…” (Koraani 28:15)

Täten “shia” on virallinen sana, jota Allah on käyttänyt Koraanissaan puhuessaan korkea-arvoisista Profeetoistaan (as) samoin kuin heidän seuraajistaankin.

Jos joku on kaikkein oikeamielisimmän palvelijan shia (seuraaja), ei ole mitään väärää olla shia. Toisaalta, jos jostakin tulee tyrannin tai väärintekijän shia (seuraaja), saa hän kokea johtajansa kohtalon. Koraani viittaa siihen, että Tuomiopäivänä ihmiset tulevat ryhmissä ja jokaisella ryhmällä on edessään oma johtajansa (Imaaminsa). Allah sanoo:

“Tulee päivä, jona kutsumme kaikki kansat Imaameineen (johtajineen) eteemme tilille…” (Koraani 17:71)

Tuomiopäivänä jokaisen ryhmän “seuraajan” kohtalo riippuu heidän Imaaminsa kohtalosta (edellyttäen, että he todella seurasivat tätä Imaamia). Allah mainitsee Koraanissa, että on kahdenlaisia Imaameja:

“Ja Me teimme heistä johtomiehiä viettelemään ihmisiä tulen omiksi, ja ylösnousemuksen päivänä heitä ei auteta. Tässä maailmassa me annoimme kirouksen seurata heitä, ja ylösnousemuksen päivänä he ovat inhottuja.” (Koraani 28:41-42)

Koraani muistuttaa myös siitä, että on olemassa Imaameja, jotka ovat Allahin asettamia olemaan Oppaina ihmiskunnalle:

“Me määräsimme heidän joukostaan myös johtajia, jotka johdattivat kansaa Meidän käskymme mukaan niin kauan kuin he siitä kiinni pitivät ja olivat varmoja merkeistämme.” (Koraani 32:24)

Varmasti näiden Imaamien todelliset seuraajat (shia) tulevat olemaan todella menestyneitä ihmisiä Ylösnousemuksen päivänä.

Shia Haditheissa

Islamin historiassa “shia”-sanaa on käytetty erityisesti Imaami Alin (as) seuraajista. Tämä ei ole myöhemmin keksitty ilmaisu! Ensimmäinen yksilö, joka käytti tätä termiä, oli itse Allahin Lähettiläs (sawa). Kun seuraava Koraanin jae paljastettiin:

“Ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, ovat totisesti parhaita olentoja.” (Koraani 98:7)

Profeetta (sawa) sanoi Alille (as): “Se on sinulle ja sinun seuraajillesi (shia)”.

Lisäksi hän sanoi: “Vannon kautta Hänen, joka hallitsee elämääni, että tämä mies (Ali) ja hänen shiansa (seuraajansa) turvaavat Ylösnousemuksen päivän tulemisen.”

* Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Durr al-Manthur, (Cairo) vol. 6, p. 379
* Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir Jami’ al-Bayan, (Cairo) vol. 33, p. 146
* Ibn Asakir, Ta’rikh Dimashq, vol. 42, p. 333, p. 371
* Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, section 1, pp 246-247

Profeetta (sawa) sanoi: “Oi, Ali! (Tuomiopäivänä) sinä ja sinun shiasi (seuraajasi) tulette Allahin luo mielissänne ja miellyttäen, ja Hänen luokseen tulee sinun vihollisesi vihaisina ja jäykkäniskaisina (eli päät pakotettuina ylöspäin).”

* Ibn al-‘Athir, al-Nihaya fi gharib al-hadith, (Beirut, 1399), vol. 4 p. 106
* al-Tabarani, Mu’jam al-Kabir, vol 1 p 319
* al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, vol. 9, number 14168

Profeetta (sawa) sanoi: “Ilosanomia, oi Ali! Totisesti sinä ja sinun shiasi (seuraajasi) tulette olemaan Paratiisissa.”

* Ahmad ibn Hanbal, Fadha’il al-Sahaba, (Beirut) vol. 2, p. 655
* Abu Nu’aym al-Isbahani, Hilyatul Awliya, vol. 4, p. 329
* al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, (Beirut) vol. 12, p. 289
* al-Tabarani, Mu’jam al-Kabir, vol. 1, p. 319
* al-Haythami, Majma’ al-Zawa’id, vol. 10, pp. 21-22
* Ibn ‘Asakir, Ta’rikh Dimashq, vol. 42, pp. 331-332
* Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, section 1, p. 247

Mutta kuinka Profeetta (sawa) voi käyttää niin jakavaa termiä?

Oliko Profeetta Aabraham (as) lahkolainen? Entäpä Profeetta Nooa ja Profeetta Mooses? Jos “shia” oli jakava tai lahkolaistermi, ei Allah olisi käyttänyt sitä korkea-arvoisista Profeetoistaan (as) eikä Profeetta Muhammad (sawa) olisi ylistänyt heitä.

Täytyy painottaa, ettei Profeetta (sawa) koskaan toivonut jakavansa muslimeja ryhmiin. Hän määräsi kaikki ihmiset seuraamaan Imaami Alia (as) hänen edustajanaan elinaikanaan, ja hänen seuraajanaan ja kalifinaan hänen jälkeensä. Valitettavasti he, jotka halusivat ottaa huomioon Profeetan (sawa) toiveen, olivat vain muutamia ja heidät tunnettiin nimellä “Alin shiat”. Heidät oli alistettu kaikenlaiselle syrjinnälle ja vainolle, ja he kärsivät päivästä, jolloin Ihmiskunnan Armo, Profeetta Muhammad (sawa), menehtyi. Jos kaikki muslimit olisivat totelleet, mitä Profeetta oli toivonut, ei islamissa olisi olemassa mitään ryhmää tai koulukuntaa. Perimätiedossa Profeetta (sawa) sanoo:

“Pian minun jälkeni teidän keskuudessanne tulee nousemaan epäsopu ja viha. Kun sellainen tilanne ilmaantuu, menkää ja etsikää Ali, koska hän voi erottaa Totuuden valheesta.”

* Ali Muttaqi al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, (Multan) vol. 2 p. 612, number 32964

Mitä tulee aiemmin viitattuun Koraanin jakeeseen, jotkut sunni-oppineet lukivat Imaami Ja’far al-Sadiqilta (as), kuudennelta shia-imaamilta, joka on Profeetan (sawa) perheestä (ahl al-Baytista), että:

“Me olemme Allahin köysi, josta Allah on sanonut: “Pitäkää kaikki yhdessä kiinni Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko.”

* al-Tha’labi, Tafsir al-Kabir, under commentary of verse 3:103
* Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa’iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, section 1, p. 233

Täten, jos Allah tuomitsee lahkolaisuuden, Hän tuomitsee heidät, jotka erottautuivat Hänen köydestään, eikä niitä, jotka pitävät siitä lujasti kiinni!

Loppupäätelmät:

Meille on näytetty, että “shia”-termiä on käytetty Koraanissa kuvaamaan Allahin suurien palvelijoiden seuraajia, ja Profeetan (sawa) perimätiedossa Imaami Alin (as) seuraajia. Hän, joka seuraa sellaista jumalallisesti määrättyä Opasta, on turvassa uskonnollisilta väittelyiltä ja on tarttunut Vahvaan Allahin Köyteen, ja hänelle on annettu ilosanomat Paratiisista.


Lähde: Käännetty yhteistyössä Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project kanssa, tämän artikkelin tulostettava MS Word tai PDF dokumentti löytyy heidän In A Nuthell sivulta.

Author: Editor