Katumuksen kuukausi

Ramadan-kuukausi tunnetaan katumuksen ja anteeksiannon kuukautena. Mitä on katumus? Riittääkö, että sanoo “Minä kadun ja suren tekoani ja toivon, että Allah antaa minulle anteeksi” saadakseen anteeksi? Kuinka Kaikkivaltias odottaa Hänen syntisten palvelijoidensa etsivän katumusta ja mitä varmistuksia, jos yhtään, he voivat saada Häneltä heidän katumuksensa hyväksymisestä? Mitkä ovat seuraukset, jos henkilön katumusta ei hyväksytä? Jollet ole mietiskellyt näitä kysymyksiä, ja jollet ole etsinyt vastauksia niihin, mikä on sinun mahdollisuutesi pelastaa nahkasi Helvetin tulelta? Ihminen on joutunut kiusaukseen jopa mennä kaiken tämän yli kysyäkseen: Miltä Helvetti näyttää, ja mitkä ovat muut tilanteet alkaen kuoleman hetkestä, josta henkilön tulisi olla huolestunut ja mitä varten hänen pitäisi valmistaa itsensä?

Nämä ovat hyvin vakavia kysymyksiä, ja niihin kaikkiin vastaaminen vaatii kirjan itsessään erityisesti jos niiden parannuksen hyödyt sisällytetään mukaan. Suurat al-Israa‘n [Yöllisen matkan suura*] jae 82 viittaa sellaiseen parannukseen kun Kaikkivaltias sanoo, ja totisesti se mitä Hän sanoo on totuus, “Ja Me lähetämme ylhäältä sellaista Koraanin sisältöä, mikä on parannukseksi ja armoksi uskovaisille, mutta vain edistää väärämielisten häviötä.” (17:82)**

Lukuisat Pyhän Profeetan (sallallaahu alehi wa aalihi wa sallam) ja hänen Ahlul-Baytinsa (alehim-salaam) hadithit ovat selittäneet, mitkä jakeet parantavat mitäkin sairauksia. Tarvitsemme rukouksianne, rakkaat lukijat, voidaksemme julkaista kirjan sisältäen sellaista kallisarvoista ja hyödyllistä tietoa uskoville veljillemme.

Koraanin jakeita, jotka viittaavat katumukseen, on lukuisia. Katumus on niin tärkeää, että Kaikkivaltias omisti kokonaisen kappaleen Hänen Kirjastaan (Pyhästä Koraanista) sille: Surat al-Tawbah [Katumuksen suura (nro 9) ***]. Muut viitteet katumukseen voidaan löytää kappaleissa kuten nämä: al-Baqarah [Lehmän suura (nro 2) ***], al-Maaida [Pöydän suura (nro 5) ***], al-An’am [Karjan suura (nro 6) ***], Hud [Huudin suura (nro 11) ***], al-Furqan [Ratkaisun suura (nro 25) ***], al-Qasas [Kertomuksen suura (nro 28) ***], al-Mujadila [Kiistelyn suura (nro 58) ***], al-Muzzammil [Kääriytyneen suura (nro 73) ***], Aali ‘Imran [Imranin perheen suura (nro 3) ***], al-Nisa [Naisten suura (nro 4) ***], al-A’raf [Kumpujen suura (nro 7) ***], al-Nahl [Mehiläisen suura (nro 16) ***], al-Noor [Valon suura (nro 24) ***], Ghafir [Anteeksiantavan suura (nro 40) ***/****], al-Ahqaf [Ahqafin suura (nro 46) ***], al-Tahrim [Kiellon suura (nro 66) ***], al-Hujurat [Huoneiden suura (nro 49) ***], al-Ahzab [Ryhmien suura (nro 33) ***], al-Buruj [Tähtikuvioiden suura (nro 85) ***], al-Shura [Neuvonpidon suura (nro 42) ***], al-Nasr [Avun suura (110) ***], al-Ra’d [Jyrinän suura (nro 13) ***], ja monia muita. Itseasiassa Koraanin jakeet, jotka viittaavat katumukseen, kuolemaan ja tuonpuoleiseen elämään, ovat enemmän kuin kaikki jakeet, jotka käsittelevät islamilaisia velvollisuuksia yhdistettynä. Näin tärkeää katumus on. Kukaan ei ole vapautettu Allahin anteeksiannon etsimisestä ja virheidensä ja puutteidensa katumuksesta, ei edes Profeetat ja Allahin Lähettiläät, mukaanlaskettuna kaikkein suurin kaikista heistä, meidän Profeettamme ja Lähettiläämme Muhammad (sallallaahu alehi wa aalihi wa sallam), jolla oli tapana etsiä anteeksiantoa ainakin sata kertaa päivässä ilman synnin tekemistä.

Sivulla 407, osassa 2, al-Kulayni’n Al-Kafi’a, Imam Abu Abdullah al-Sadiq’in (alehis-salaam) viitataan sanoneen, että kun Allahin palvelija todella katuu, eli katuu tehneensä jotain väärää ja lakkaa toistamasta sen tekemistä, Allah tulee rakastamaan häntä ja myöntää hänelle peiton tämän maailman elämässä ja tuonpuoleisessa. Mu’awiya ibn Wahab kysyi Imaamilta (alehis-salaam), millaisesta peitosta hän puhui, johon Imaami (alehis-salaam) vastasi, “Hän (Allah) määrää enkeleitä, jotka luetteloivat hänen tekonsa, pyyhkimään pois hänen syntinsä luetteloinnin, sitten Hän innoittaa hänen aistinsa kätkemään hänen syntinsä, sitten Hän innoittaa maan alueet kätkemään mitä tahansa syntejä se ihminen on tehnyt niissä; niin hän tulee kohtaamaan Kaikkivaltiaan ilman minkään synnin taakan kantamista, eikä tule olemaan mitään, mikä todistaisi häntä vastaan (Tuomiopäivänä).” Kaikkivaltias on jopa määrännyt enkeleitä rukoilemaan Häntä antamaan anteeksi niille, jotka ovat maan päällä ja taivaissa, kuten jakeet Surat al-Mumin’ista [Uskovainen (nro 40) ****] todistavat:

“Ne, jotka kannattelevat valtaistuinta, ja ne, jotka ovat sen ympärillä, ylistävät Herransa kunniaa, uskovat Häneen ja pyytävät uskovien puolesta anteeksi: “Herramme, Sinun armosi ja tietosi kattaa kaiken. Anna siis anteeksi niille, jotka katuvat ja kulkevat sinun tielläsi. Varjele heitä tulen rangaistukselta.” (40:7-9)* Ja Kaikkivaltias ei koskaan väsy antamaan anteeksi Hänen palvelijoilleen ja hyväksymään heidän katumustaan.

Muhammad ibn Yahya lainaa Ahmed ibn Muhammad’in lainanneen Ibn Mahbub’in lainanneen al-‘Alaa’in lainanneen Muhammad ibn Muslim’n lainanneen Imam Abu (isä) Ja’fer al-Baqir’in (alehis-salaam), sanoneen seuraavan Muhammadille: “Oi Muhammad ibn Muslim! Syntisen synnit annetaan anteeksi kun hän katuu niitä; joten anna uskovan tehdä hyviä tekoja, jotka seuraavat hänen katumustaan ja (Allahin) anteeksiantoa. Kautta Allahin! Tämä koskee vain heitä, joilla on syvä vakaumus.” Muhammad kysyi Imaamilta (alehis-salaam), “Entä jos hän palaa noiden syntien tekemiseen sen jälkeen kun on katunut ja etsinyt anteeksiantoa niille, sitten hän katuu uudestaan?” Imam (alehis-salaam) sanoi, “Oi Muhammad ibn Muslim! Luuletko, että Allahin palvelija katuu tehtyään synnin, sitten etsii anteeksiantoa sille ja katuu, että Allah ei hyväksy hänen katumustaan?” Muhammad sanoi, “Mutta hän on tehnyt niin toistuvasti: hän tekee synnin, sitten katuu ja etsii (Allahin) anteeksiantoa (ja niin edelleen)…” Hän (alehis-salaam) sanoi, “Milloin tahansa uskovainen palaa Allahin luo ja etsii Hänen anteeksiantoaan ja oman katumuksensa hyväksymistä, Allah palauttaa anteeksiannon, ja Allah on Kaikkein Anteeksiantavin, Kaikkein Armeliain; Hän hyväksyy katumuksen ja katsoo yli syntien; siksi ole varovainen antamaan kenenkään uskovaisen menettää toivoa Allahin armon saavuttamisesta.” Tämä keskustelu on tallennettu sivulle 409, osassa 1, al-Kulayni’n Al-Kafi’ssa.

Mutta kenenkään ei pitäisi koskaan ottaa Kaikkivaltiasta itsestäänselvästi. Mies Uskovaisten Komentajan, Imam Alin (alehis-salaam), seurassa sanoi kerran: “Astaghfirullah (Etsin Allahin anteeksiantoa)” Imam (alehis-salaam) sanoi hänelle, “Menettäköön äitisi sinut! Tiedätkö todella, mitä anteeksianto on? Anteeksianto on Illiyun’in aste (katso jakeet 18-19 Surat al-Mutaffifin‘issa [Väärentäjien suura (nro 83) ***]) ja se on sopiva substantiivi sisältäen kuusi merkitystä:

1.) menneisyyden katumista;
2.) päättäväisyys olla palaamatta sen tekemiseen ikinä;
3.) että sinun pitäisi maksaa ihmisille, mikä heille kuuluu, kunnes kohtaat Allahin ilman, että on mitään taakkaa kestettävänä;
4.) että sinun pitäisi hyvittää mikä tahansa uskonnollinen velvollisuus ja täyttää sen vaatimukset;
5.) että sinun pitäisi lähestyä lihaasi, joka kasvoi sen kuluttamisesta, mikä on laitonta ja saada se sulamaan surusi kautta kunnes ihosi koskettaa luitasi ja uusi liha kasvaa niiden väliin; ja
6.) että laitat ruumiisi maistamaan (Allahin käskyille) tottelevaisuuden kipua aivan kuten laitoit sen maistamaan tottelemattomuuden ihanuutta. Vasta sen jälkeen voit sanoa “Astaghfirullah (Etsin Allahin anteeksiantoa).” Tämä on tallennettu Nahjul Balagha’ssa (viisas sanonta numero 253 alkuperäisessä arabiankielisessä tekstissä; kaikki nykyiset englanninkieliset käännökset tästä kirjasta epäonnistuvat oikeuden antamisessa sen alkuperäiselle tekstille).


Kääntäjän lisähuomautukset:

Tämän artikkelin lähde-kirja: Fast of the Month of Ramadan: Philosophy and Ahkam (Chapter: The month of repentence); by Yasin T. al-Jibouri

Huom! Tämä artikkeli on käännetty yllämainitusta englanninkielisestä teoksesta ja siitä syystä voi sisältää mahdollisia puutteita mainittujen Koraanin jakeiden sekä hadithien käännöksessä. Siksi viitatkaa alkuperäiseen arabiankieliseen tekstiin tarvittaessa.

* Koraanin jakeiden 40:7-9 käännökset Jaakko Hämeen-Anttilan Koraanin käännöksestä
** Koraanin jakeen 17:82 käännös Kur’ani Kerim, kustantaja Z.I. Ahsen Böre
*** Koraanin suurien nimet Jaakko Hämeen-Anttilan Koraanin käännöksestä
**** Suura nro 40 on tunnettu nimellä Suurat al-Mumin (käänn. Uskovainen, Z.I. Ahsen Bören Koraanin käännöksen mukaan); Jaakko Hämeen-Anttilan Koraanin käännöksessä suura nro 40:n nimeksi on mainittu Ghafir (Anteeksiantavan suura); Suura tunnetaan molemmilla nimillä.

Huom! Lue lisää katumuksesta toisesta artikkelistamme Katumus (tawbah).

Author: Editor