Teismi ja monoteismi

 1. KAIKKIVALTIAAN OLEMASSAOLO

Me uskomme, että Kaikkivaltias Allah on. Hän on universumin Luoja sekä Hallitsija; ja merkit Hänen loistokkuudestaan, tiedostaan ja voimastaan ilmenevät jokaisessa olemassaolevassa asiassa kuten ihmisissä, eläimissä, kasvillisuudessa kuten myös planeetoissa ja muissa korkeammissa maailmoissa.

Me uskomme, että mitä enemmän me pohdimme, mietiskelemme ja opiskelemme olevien asioiden salaisuuksia, sitä enemmän tulemme ymmärtäneeksi Kaikkivaltiaan Allahin loistokkuutta ja Hänen rajoittamattoman tietonsa ja voimansa laajuutta.

Tieteellinen tutkimus avaa uusia ovia, syventää ajatuksiemme laajuutta, mikä kasvattaa rakkauttamme Häntä kohtaan, ja vie meitä lähemmäs Hänen Pyhää olemustaan. Tämä lähestyminen vetää meitä lähemmäs Hänen loistoansa ja ylistettävää kaunettaan. Luemme Pyhästä Koraanista:

“Maan ja taivaan päällä on monia merkkejä niille, jotka ovat varmoja uskossaan, samoin kuin teissä itsessännekin. Ettekö te siis näe?” (Koraani 51:20-21)*

“Taivaan ja maan luomisessa ja yön ja päivän vaihtelussa on merkkejä ymmärtäville, jotka muistavat Allahia seistessään, istuessaan ja maatessaan ja ajattelevat taivaan ja maan luomista. Herramme, et Sinä ole luonut tätä turhaan. Ylistys Sinulle; varjele meitä tulen rangaistukselta!” (Koraani 3:190-191)*

 1. HÄNEN KUNNIANSA JA KAUNEUTENSA ATRIBUUTIT

Me uskomme, että Hänen olemuksensa on vailla mitään puutetta, puhdas heikkouksista, ja koristuu kaikelle täydellisyydelle, mitä voi koskaan olla. Hän on pelkkä täydellisyys, tai toisin sanoen, kaikki täydellisyys ja kauneus, mitä voi koskaan olla, juontaa juurensa Hänen Pyhään olemukseensa.

“Hän on Allah: ei ole muuta jumalaa kuin Hän; Kuningas, Pyhä, Rauha, Suojelija, Vartija, Mahtava, Väkevä, Majesteettinen. Allah on niiden yläpuolella, joita he asettavat Hänen rinnalleen! Hän on Allah, Luoja, Laatija, Muovaaja. Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet, ja kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, ylistää Häntä. Hän on Mahtava, Viisas.” (Koraani 59:23-24)**

 1. ALLAHIN ÄÄRETÖN OLEMUS

Me uskomme, että Hän on ääretön kaikissa suhteissa, kuten Hänen tiedossa, voimassa, ikuisuudessa ja olemuksessa. Tästä johtuen Hän ei ole sidottu aikaan tai paikkaan; Hän on joka hetki, joka puolella, ajan ja paikan yläpuolella.

“Hän on taivaan ja maan Jumala, Hän on Tietävä, Viisas.” (Koraani 43:84)*

“Missä olettekin, Hän on teidän kanssanne. Allah näkee, mitä te teette.” (Koraani 57:4)**

Kyllä, Hän on meitä lähempänä kuin me itse itseämme. Hän on joka puolella ja samalla Hän ei ole missään tietyssä paikassa:

“Olemmehan me luoneet ihmisen, ja tiedämme mitä hänen sielunsa hänelle kuiskuttelee. Me olemme häntä lähempänä kuin hänen kaulasuonensa.” (Koraani 50:16)*

“Hän on ensimmäinen ja viimeinen, näkyvä ja salattu. Hän on Kaikkitietävä.” (Koraani 57:3)*

Täten, jos luemme Koraanista että “Hän on valtaistuimen Herra”; tai “Hän on asettunut valtaistuimelleen”; tai “Hänen valtaistuimensa kattaa maat ja taivaat”; niin mikään näistä ei tarkoita, että Hän olisi jossain tietyssä paikassa (nämä ovat vertauskuvia). Nämä ilmaisevat Hänen ylivaltaansa kaiken yllä ja jokaisessa paikassa. Jos ajattelemme Hänen olevan jossain tietyssä paikassa, olemme me silloin rajoittaneet Häntä ja antaneet Hänelle Hänen luomuksiensa atribuutteja, kun tiedämme: “Mikään ei ole Hänen kaltaisensa” (Koraani 42:11)* ja: “Eikä Hänellä ole ketään vertaista.” (Koraani 112:4)*

 1. ALLAHILLA EI OLE MATERIAALISTA VARTALOA EIKÄ SILMÄ VOI HÄNTÄ NÄHDÄ

Me uskomme että Allahia ei voida koskaan nähdä fyysisellä silmällä; koska objektit, joita silmä voi nähdä, omaavat materiaalisen vartalon, niillä on paikka, väri, muoto ja suunta. Nämä kaikki ovat luomuksien ominaisuuksia, eivät Luojan. Hän on kauimpana tälläisestä. Tästä johtuen uskomukset että Allahin voi nähdä ovat polyteismia (eli monijumalaisuutta), ja harhaantumista.

“Katseet eivät Häntä tavoita, mutta Hän tavoittaa katseet.” (Koraani 6:103)*

Israelin jälkeläiset vaativat Moosesta (rauha hänelle) kysymään Allahilta, että antaisiko Hän heidän nähdä Hänet. Luemme Pyhästä Koraanista:

“Kun Mooses tuli sovittuun tapaamiseen, ja Hänen Herransa puhui hänelle, hän sanoi: ‘Herrani, anna minun katsoa Sinuun’ Allah vastasi: ‘Sinä et voi katsoa Minuun suoraan. Katso vuorta, ja jos se kestää paikallaan, saat sinäkin nähdä minut.’ Kun hänen Herransa näyttäytyi vuorelle, se murentui pölyksi. Mooses kaatui tajuttomana maahan, ja kun hän tointui, hän sanoi: ‘Ylistys Sinulle! Minä käännyn katuvana puoleesi ja uskon ensimmäisenä.'” (Koraani 7:143)**

Tälläisen tapahtuman kautta todistettiin, ettei Allahia voida koskaan nähdä. Me uskomme, että Islamin opetukset tarkastelemaan Allahia tähtää Hänen näkemiseensä mielen ja sydämmen kautta, eikä fyysisen näkemisen kautta.

Me uskomme, että luomuksien atribuutteja kuten paikkaa, suuntaa, materiaalista vartaloa ja fysikaalista tutkailua ei voida liittää Allahiin. Jos niin tehdään, silloin henkilö kulkee polyteismiin (monijumalaisuuteen) ja erottaa itsensä todellisesta tiedosta Häneen, Joka on kaiken yläpuolella ja Jolle ei ole mitään vertaista.

 1. MONOTEISMI ON JOKAISEN ISLAMIN MÄÄRÄYKSEN LÄHDE

Me uskomme, että kaikkein tärkein asia Allahin tuntemisessa on monoteismi: usko ettei ole muuta jumalaa paitsi Allah. Monoteismi (Tawhid) ei ole vain opinkappale ja uskon juuri, vaan se on kaikkein tärkein ja merkittävin kaikista opinkappaleista ja uskon juurista. Se on jokaisen Islamin määräyksen ja opinkappaleen lähde. Voimme sanoa että se on itse Islamin juuri, josta kaikki muut sen haarat lähtevät.

Yhtenäisyys ja ykseys ovat pääaiheet jokaisessa keskustelun aiheessa: Allahin olemuksen ykseys, Hänen atribuuttiensa ja toimiensa yhtenäisyys, profeettojen (rauha heille) ja heidän opetustensa yhtenäisyys, Lain yhtenäisyys, muslimien umman yhtenäisyys, tuomionpäivän yhtenäisyys. Pyhä Koraani julistaa että polyteismi (monijumalaisuus) on anteeksiantamatonsa:

“Allah ei anna anteeksi sitä, että Hänen rinnalleen asetetaan muita jumalia, mutta kaiken muun Hän antaa anteeksi, kenelle tahtoo. Joka asettaa vertaisia Allahille, on tehnyt hirveän synnin.” (Koraani 4:48)**

“Sinulle ja niille, jotka olivat ennen sinua, on annettu ilmoitus: Jos asetat muita Jumalan rinnalle, tekosi valuvat hukkaan, ja sinä joudut perikatoon.” (Koraani 39:65)*

 1. MONOTEISMIN HAARAT

Me uskomme, että monoteismilla on useita haaroja, joista on tärkeimmät ovat; Olemuksen Ykseys, Atribuuttien Yhtenäisyys, Hänen toimiensa yhtenäisyys ja Hänen palvontansa ykseys.

A. Olemuksen ykseys

Tällä tarkoitamme: Hänen absoluuttinen Pyhä olemus on Yksi, Ainoa, näkymätön ja mikään ei ole Hänen kaltaisensa.

B. Atribuuttien yhtenäisyys

Tällä tarkoitamme: Tieto, Voima, Ikuisuus, Itseriittoisuus sekä kaikki Hänen ominaisuutensa ovat itse Hänen olemuksensa. Tämä on vastakohta Hänen luomuksiensa ominaisuuksiin jotka eivät ole sama kuin heidän vartalonsa ja heillä jokaisella on omat ominaisuutensa. Tämä on syytä miettiä tarkkaan.

C.- Hänen toimiensa yhtenäisyys

Tällä tarkoitamme, että mikä tahansa tapahtuma, liike tai efekti tässä olemassaolossa tapahtuu, on sen syy Hänen tahdossaan. Toisin sanoen, kaikki ovat riippuvaisia Hänen tahdostaan.

“Allah on kaiken Luoja ja Hän vartioi kaikkea.” (Koraani 39:62)**

“Hänelle kuuluvat taivaan ja maan aittojen avaimet; Hän antaa viljalti tai niukalti, kenelle tahtoo. Hän on Kaikkitietävä.” (Koraani 42:12)*

Kyllä! Missään maailmassa ei ole mitään vaikuttavaa tekijää paitsi Allah. Tämä ei tarkoita kuitenkaan että Allah pakottaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla, tai että kaikki maailmoissa tapahtuvat asiat olisivat väistämättömiä; Allah on antanut kaikille ihmisille valinnan vapauden.

“Me johdatimme hänet oikealle tielle, ja hän on kiitollinen tai kiittämätön.” (Koraani 76:3)*

“… ja ihminen saa vain ansionsa mukaan, ja hänen tekonsa kyllä nähdään ja Hän saa täyden palkan…” (Koraani 53:39-41)*

Jakeet Pyhästä Koraanista osoittavat selkeästi ja loogisesti, että ihmisellä on valinnan vapaus. Hän voi päättää olla joko kiitollinen tai kiittämätön. Pyhä Koraani osoittaa ihmiskunnalle, että Allah ei pakota ihmistä hänen tekoihinsa, vaan ihminen itse valitsee ja on vastuussa seurauksista, joita hänen tekonsa saavat aikaan.

Allah tahtoo, että me olemme vapaita valitsemaan ja Hän tahtoo, että me tutkiskelemme itseämme, hyviä ja heikkoja puoliamme noustaksemme lähemmäs Häntä ja ihmisen täydellistymistä – ihmisyyttä. Tämä voidaan saavuttaa vain vapaalla tahdolla suoritetussa Herran palvonnassa. Mikä tahansa asia mikä on tehty pakon tai voiman alla, ei ole merkki ihmisen hyvyydestä tai pahuudesta. Ilman vapaata tahtoa profeettojen (rauha heille) tehtävät olisivat olleet turhuutta ja pyhät kirjat, joita Kaikkivaltias Allah on lähettänyt ihmiskunnalle olisivat olleet vailla tarkoitusta, kaiken tämän jälkeen, palkinto ja rangaistus, Tuomionpäivänä olisi ollut epäoikeudenmukainen. Tämä on mitä ymmärrämme erehtymättömien Imaamien (rauha heille) opetuksista, eräs heidän opetuksensa menee näin “Ei ole täyttä vapautta, eikä täyttä pakkoa, vaan jossain näiden kahden ääripään välissä.”

D. Palvonnan ykseys

Tämä tarkoittaa että Allah on ainoa, Joka ansaitsee tulla palvotuksi, olla palvonnan kohteena ja Hän on ainoa, Joka on palvonnan arvoinen. Ketään eikä mitään tule palvoa paitsi Kaikkivaltiasta Allahia. Tämä monoteismin haara on ehdottomasti yksi tärkeimmistä monoteismin haaroista ja juuri tätä kyseistä haaraa ovat profeetat (rauha heille) painottaneet vakavalla otteella. Vain Allahia saa palvoa.

“Heitä käskettiin palvomaan vain yksin Allahia, uskomaan yksin Häneen, pitämään rukouksensa ja maksamaan almuveroa…” (Koraani 98:5)*

Kun henkilö kulkee tietä kohti ihmisen täydellisyyttä, ihmisyyttä, täytyy hänen mennä syvemmälle monoteismissa. Hänen tulee vetää itsestään kaikki vaikutteet, eikä jättää sydämeensä mitään, paitsi Allahin, Armollisen Herransa muistaminen. Ihmisen tulee etsiä Häntä, minne sitten kulkeekaan, katsookaan tai missä miettiikään, tai puhuukaan, ihmisen tulee miettiä vain Allahia. Mikä tahansa asia, joka pitää ihmistä kiireisenä Allahin muistelusta, on idoli tälle henkilölle. Kun Abraham (rauha hänelle) rukoili Allahia suojelemaan häntä ja hänen jälkeläisiään idolien palvonnalta, niin täysin varmasti hän, Allahin ystävä Abraham (rauha hänelle) ei tarkoittanut, että hän etsii turvaa materiaalisten kappaleiden palvonnalta. Hän etsi turvaa näkymätöntä idolien (shirk khafi) palvontaa vastaan, joka voi pitää ihmistä pois Allahin muistelemisesta.

Me uskomme, että monoteismilla on useampia haaroja kuin nämä neljä yllä mainittua. Me tiedämme myös muita haaroja, jotka eivät ole niin tärkeitä ja muita, jotka ovat tärkeitä kuten, omistuksen ykseys, että kaikki olemassa olevat asiat ovat yksin Allahin omistuksessa. Ylivallan ykseys tarkoittaa, että Allahilla yksin on kaikki valta ja auktoriteetti kaikkialla ja kaikkiin. “… Ne, jotka eivät tuomitse sen mukaan, mitä Allah on lähettänyt, ovat uskottomia.” (Koraani 5:44)**

 1. IHMEET

Me uskomme, että toimien ykseys laittaa esille tämän faktan: Suuret ihmeet, joita profeetat (rauha heille) ovat suorittaneet Allahin luvalla. Voimme lukea Pyhästä Kirjasta Jeesus Kristuksen, Marian Pojan (rauha heille molemmille) ihmeistä:

“Allah sanoi: Jeesus, Marian poika, muista armoani, jota osoitin sinulle ja äidillesi, kun autoin sinua Pyhällä Hengellä, niin että saatoit puhua ihmisille kehdosta ja vielä aikuisenakin, ja kun opetin sinulle Kirjan, viisauden, Tooran ja Evankeliumin ja teit savesta linnun minun luvallani ja puhalsit siihen, ja se muuttui eläväksi luvallani, ja kun paransi sokean ja spitaalisen luvallani ja kun herätit kuolleet luvallani ja kun suojelin sinua israelilaisilta sinun esittäessäsi heille selkeitä merkkejä ja uskottomien sanoessa: ‘Tämä on selvää taikuutta.'” (Koraani 5:110)**

Kun Salomon (rauha hänelle) päätti tuoda Bilqisin valtaistuimen hänen saliinsa, eräs voimakas Jinni ja yksi Salomonin ministereistä jolla oli tietoa Kirjasta, ilmoittautui vapaaehtoiseksi tuomaan valtaisuimen Salomonille:

“Muuan dzinneistä vastasi: ‘Minä tuon sen sinulle ennen kuin ehdit edes nousta paikaltasi. Minä olen luotettava ja pystyn tekemään tämän.’ Se, jolla oli tieto Kirjasta, sanoi: ‘Minä tuon sen sinulle ennen kuin ehdit edes räpäyttää silmääsi.’ Kun Salomo näki valtaistuimen edessään, hän sanoi: ‘Tämä on Herrani armo, jolla Hän koettelee, olenko kiitollinen vai kiittämätön…'” (Koraani 27:39-40)*

 1. ENKELIT

Me uskomme Jumalan enkeleihin, jotka on määrätty suorittamaan tietyt heille osoitetut velvollisuudet. Eräät heistä veivät Allahin Jumalallisen opastuksen inspiraationa profeetoille ja apostoleille (rauha heille). Toiset rekisteröivät kaikki miesten ja naisten teot. Jotkut ottavat ihmisen sielun ruumiista kuolinhetkellä. Yksi ryhmä auttaa uskovaisia, jotka ovat päättäväisiä periaatteissaan, toiset heistä auttavat uskovia pyhissä sodissa. Yhden ryhmän velvollisuus on rangaista heitä, jotka rikkovat häveliäisyyden rajoja. Kaikki he tekevät kaiken mitä he tekevät Kaikkivaltiaan Allahin luvalla: Hän on kaikessa Johtaja, nämä täyttymykset eivät ole ristiriidassa Hänen toimiensa Ykseyden kanssa. Myöskin profeettojen (rauha heille) ja pyhimysten esirukous synnintaakkaa kantavien ihmisten puolesta on sopusoinnussa monoteismin kanssa. Se tapahtuu vain ja ainoastaan Kaikkivaltiaan Herran luvalla.

“… Kukaan ei voi puhua toisen puolesta ilman Hänen lupaansa…” (Koraani 10:3)*

 1. EI TULE PALVOA KETÄÄN PAITSI ALLAHIA

Me uskomme, ettei ketään paitsi Kaikkivaltiasta Herraa tule palvoa. Hän, joka palvoo mitä tahansa muuta paitsi Häntä, on taatusti monijumalainen. Kaikkien profeettojen (rauha heille) tehtävä oli selvittää palvonnan ykseys. Tämä mainitaan toistuvasti Pyhässä Koraanissa ja kaikissa kirjoituksissa. On merkille panemisen arvoista huomioida että me muslimit toistamme päivittäisessä rukouksessamme sanat:

“Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi.” (Koraani 1:5)*

On ilmeistä, että usko profeettojen (rauha heille) esirukouksesta, joka löytyy Pyhästä Koraanista, ei ole profeettojen (rauha heille) palvontaa. Myöskään avun pyytäminen profeetoilta (rauha heille) ja pyhimyksiltä ongelmiemme selvittämiseen ei ole heidän palvontaa. Tämä ei ole myöskään ristiriidassa Allahin toiminnan ykseyden kanssa. Lisää yksityiskohtia tästä alueesta annetaan Profeettojen luvussa.

 1. KUKAAN EI VOI KOSKAAN TIETÄÄ HÄNEN TODELLISTA OLEMUSTAAN

Me uskomme, että vaikka Hänen olemuksensa ilmenee joka puolella ja kaikessa olevassa, Hänen olemuksen Todellisuus ei ole kenenkään tiedossa! Se tarkoittaa: Kukaan ei voi koskaan tietää Hänen sisäisen olemuksensa syvyyttä. Tämä johtuu siitä, että Hänellä on ääretön olemus kaikissa lähtökohdissa ja ilman mitään tai minkään kaltaisia rajoituksia tai rajoja: Kaikki hänen luomuksen ovat rajoitettuja ja riippuvaisa Hänestä. Tästä johtuen kukaan ei voi koskaan tietää Hänen todellista olemustaan!

Kuinka ihminen voisi kerskua viisaudellaan, tätä tietä ei voi kulkea ajatuksen voimalla: Ihminen pystyy ymmärtämään Hänen olemuksensa syvyyden, jos pisara vettä voisi täyttää meren ääret.

Perimätieto kertoo Allahin lähettilään sanoneen: “Herrani! Me emme palvoneet sinua arvoisellasi tavalla; ja me emme pystyneet ymmärtämään sinua niinkuin meidän olisi pitänyt.” Tämä ei tarkoita, että jollemme voi ymmärtää HÄNTÄ kokonaan, niin emme voi ymmärtää Häntä osittain tai rajoittuneella tiedolla. Meidän tulee oppia Hänestä, niistä sanoista mitä Hän on lähettänyt. Hän on lähettänyt Koraanin ja Evankeliumin ja kaikki kirjoitukset auttamaan ihmistä ymmärtämään ja tuntemaan Kaikkivaltiaan Jumalan paremmin. Toinen esimerkki samanlaisesta asiasta: Esimerkiksi Me emme tiedä, mikä meidän sielu todella on ja silti me olemme täysin varmoja sen olemassaolosta ja voimme tutkia sen merkkejä sekä toimia.

Perimätieto (hadith) selostaa Imaami Baqirin (rauha hänelle) sanoneen seuraavan: “Mitä tahansa voitkaan ajatella, se ei ole Herrasi, Joka on Luoja, paremminkin se on ajatuksissa luotu olio ja otaksuma luomuksista jollainen olet itsekin, ja Jumala on kaiken tämän yläpuolella.”

Imaami Ali (rauha hänelle) on sanonut: “Allah ei ole antanut viisaudelle tietoa ymmärtää (täydellisesti) Hänen olemustaan tai atribuutteja, ja silti Hän ei ole jättänyt viisautta epätietoiseksi Hänestä.” (Bihar Al-Anwar, osa 66 sivu 293)

 1. EI KESKEYTYSTÄ, EIKÄ VERTAILUA

Me uskomme, ettei ole oikein keskeyttää tiedon etsimistä Hänestä ja Hänen ominaisuuksistaan. On väärin vaeltaa vertailujen kentillä ja tarkastella Häntä, Kaikkivaltiasta, vertalunkohteena Hänen luomuksiinsa, kummatkin näistä teistä johtavat äärimmäisyyksiin.

Lähde: Käännetty osittain muokaten kirjasta OUR BELIEF (A Brief Description of Islam, as the Shiite believe), by His Holiness Ayatullahel Ozma N. Makarem Shirazi, Translated to English by Mansoor Aminy – Baghbadorani

Koraanin jakeiden käännökset Jaakko Hämeen-Anttilan käännöksen mukaan.
** Koraanin jakeiden käännökset pääasiassa Jaakko Hämeen-Anttilan käännöksen mukaan pienin muutoksin

Author: Editor