Ghusl eli kokosuihku

On olemassa 7 pakollista (wajib) ghusl-tyyppiä:

 • Janabat
 • Haiz (vain naisille)
 • Nifas (vain naisille)
 • Istihaza (vain naisille)
 • Maiyit (kylpy, joka tehdään kuolleelle)
 • Masse Maiyit (kylpy kuolleen koskettamisen jälkeen)
 • Nazar-, Qasam- tai Ahd-Ghusl

On kaksi eri tapaa tehdä ghusl:

[Kääntäjän lisähuomautus: Molemmissa Ghusl-pesutavoissa tulee ennen varsinaista Ghusl-pesua varmistaa, että ruumis on puhdistettu fyysisestä epäpuhtaudesta ja tämän jälkeen suoritetaan varsinainen rituaalinen ghusl-pesu.]

[Kääntäjän lisähuomautus: Ennen ghuslin suorittamista henkilön tulee tehdä niyyah (aikomus) suorittaa ghusl.]

 1. Ghusl-e-tartibi (järjestyksessä suoritettava kylpy)

Tämän tyyppisessä ghuslissa henkilön tulisi ensin pestä päänsä ja sitten kaulansa ja tämän jälkeen muut ruumiinosansa ja on parempi, että hän pesisi oikean puolen ruumiistaan ensin, mitä seuraisi vasempi puoli ruumiista. Varmistaakseen, että molemmat puolet ruumiista (pää ja kaula sekä muut ruumiinosat) on pesty kunnolla tulisi hänen pestessään yhtä puolta sisällyttää myös osa toista puolta.

 1. Ghusl-el-irtimasi (upottautumiskylpy)

Tämän tyyppisessä ghuslissa on välttämätöntä, että koko ruumis menisi veden alle yhdellä kertaa ja samaan aikaan. Siinä tapauksessa, että henkilö sukeltaa veteen upottautumiskylvyn aikomuksella ja hänen jalkansa koskettavat maata hänen tulisi nostaa ne ylös.

On välttämätöntä, pakollisen varotoimen perusteella, että kun henkilö aikoo suorittaa upottautumiskylvyn, osa hänen ruumiistaan tulisi olla ulkona vedestä. Jos upottautumiskylvyn suorittamisen jälkeen tulee selville, ettei vesi ole tavoittanut jotain ruumiinosaa hänen pitäisi ottaa kylpy uudestaan.

Jollei henkilöllä ole riittävästi aikaa suorittaa ghusl-e-tartibi, hänen tulisi suorittaa ghusl-e-irtimasi.

Jos henkilö on suorittamassa pakollista paastoa, jonka päivät ovat määritellyt tai on laittanut ihramin umraa tai hajjia varten, hänen ei ole sallittua suorittaa upottautumiskylpyä.

Wudhun voimassaoloehdot (esim. vesi on puhdasta eikä sitä ole varastetty) ovat sovellettavissa myös ghuslin voimassaoloon.

JANABAT

Kaksi asiaa, jotka aiheuttavat janabatin ja minkä jälkeen ghusl on wajib (pakollinen) ovat:

 • Siemensyöksy unessa tai hereillä
 • Sukupuoliyhdyntä

Seuraavat asiat ovat haram (kiellettyjä) janabat-tilan aikana:

 • Lausua edes yhtä ainoaa jaetta niistä Koraanin Suurista, joissa sajda on pakollinen (wajib) (Koraanin jakeet 32:15, 41:38, 53:62 ja 96:19).
 • Koskettaa Koraanin tekstiä tai Allahin nimiä.
 • Astua sisään Masjidul-Haramiin tai Masjidun Nabiin.
 • Viipyä muissa moskeijoissa (masjid) kuin mitä on mainittu kolmannessa kohdassa.
 • Mennä ja asettaa jotain moskeijaan tai astua sisään ottaakseen jotain ulos.
  Joitakin asioita, jotka ovat makruuh (epäsuositeltavia, vältettäviä) janabat-tilassa:
 • Syödä
 • Juoda
 • Lausua enemmän kuin seitsemän Koraanin jaetta, joissa pakollinen sajdah ei ilmaannu.
 • Koskettaa Koraania
 • Kantaa Koraani paikasta toiseen, vaikka ilman sen koskettamista.
 • Nukkua. On sallittua nukkua tayammumin suorittamisen jälkeen ghuslin sijasta sillä perusteella, ettei vettä ole saatavilla.
 • Värjätä hiuksensa hennalla jne.
 • Laittaa öljyä vartalolleen.
 • Yhtyä unenjälkeisen siemensyöksyn (ihtalim) jälkeen.

HAIZ

Kuukautisvuoto (Haiz) on verityyppi, joka normaalisti vuotaa joka kuukausi naisen kohdusta muutaman päivän ajan. Kun naisella on kuukautisvuotoa, naista kutsutaan nimellä “Haaez”.

Säännöt Haaez’ille:

Teot, jotka ovat haraam (kiellettyjä) naiselle, joka on haizin tilassa:

 • Rukoukset ja muut samankaltaiset jumalanpalvelusteot, joille wudhu, tayammum tai ghusl on välttämätön. Kuitenkaan hänelle ei ole haittaa siitä, että hän suorittaa sellaisia jumalanpalvelustekoja, joille wudhu, tayammum tai ghusl eivät ole pakollisia (esim. namaz-e-mayyit).
 • Kaikki sellaiset teot, jotka ovat kiellettyjä junubille (henkilö, joka on janabat-tilassa)
 • Sukupuoliyhdyntä.

NIFAS

Siitä hetkestä lähtien kun lapsi syntyy (myös kuolleena syntymisen tapauksessa), veri jonka äiti näkee, on nifas edellyttäen, että se loppuu ennen kymmenettä päivää tai sen aikana. On mahdollista, että nifas-veri vuotaa vain hetken ajan, mutta se ei koskaan ylitä kymmentä päivää. Kun nainen on nifas-tilassa, naista kutsutaan nimellä “nafsa”.

ISTIHAZA

Yksi verityyppi, jonka nainen näkee on nimeltään istihaza ja naista, joka on siinä tilassa, kutsutaan nimellä “mustahaza”.

Istihaza on yleensä kellertävää ja kylmää ja se purkautuu ilman roiskahdusta tai ärsytystä eikä ole myöskään paksua. On kuitenkin mahdollista, että joinain aikoina veren väri saattaa olla punaista tai tummaa ja se saattaa olla myös lämmintä ja paksua ja saattaa purkautua roiskahtaen ja ärsyttäen.

On kolmenlaista istihazaa:

 1. Vähäinen veri (qalila)

Jos veri pysyy villan tai siteen pinnalla jne. (jonka nainen on asettanut yksityisosiensa päälle), muttei imeydy siihen, kutsutaan istihazaa nimellä qalila. (Vähäisen istihazan tapauksessa naisen tulisi suorittaa erillinen wudhu jokaiselle rukoukselle)

 1. Keskinkertainen veri (mutawassita)

Jos veri imeytyy puuvillaan (tai siteeseen jne.), vaikka osittain, muttei tule läpimäräksi, istihazaa kutsutaan nimellä mutawassita. (mutawassitan tapauksessa on pakollinen varotoimi naiselle tehdä yksi ghusl joka päivä hänen päivittäisille rukouksilleen.

 1. Ylenmääräinen veri (kathira)

Jos veri imeytyy puuvillan läpi tehden sen läpimäräksi ja vaatteen tms. sen ympärillä, kutsutaan istihazaa nimellä kathira. (Ylenmääräisen verenvuodon tapauksessa naisen tulisi suorittaa yksi ghusl fajr-rukouksille, yksi dhuhr- ja asr-rukouksille ja jälleen yksi maghrib- ja isha-rukouksille. Hänen tulisi suorittaa asr-rukoukset välittömästi dhuhr-rukousten jälkeen ja jos hän salli minkään viivytyksen olla niiden välillä, hänen tulisi suorittaa ghusl-pesu taas asr-rukouksille. Samoin jos hän pitää mitään aikaväliä maghrib- ja isha-rukousten välillä, hänen tulisi suorittaa ghusl uudestaan isha-rukouksille.)

MAIYIT

Antaa ghusl, kafan, hunoot, namaz ja hautaus jokaiselle kuolleelle muslimille on wajib-e-kifaee, joka tarkoittaa sitä, että jos jotkut ihmiset ottavat suorittaakseen velvollisuuden täyttämisen, muut päästetään vastuusta. Ja jollei kukaan ota suorittaakseen sitä, kaikki ovat yhtälailla syntisiä.

MASSE MAIYIT

Jos henkilö koskettaa kuollutta ihmisruumista, joka on tullut kylmäksi eikä sille ole vielä annettu ghusl-pesua (eli tuoda mikä tahansa oma ruumiinosansa kosketuksiin sen kanssa), hänen tulisi suorittaa ghusl riippumatta siitä koskettiko hän sitä nukkuessaan tai hereillä, vapaaehtoisesti tai muuten. Ghusl on wajib myös jos hänen kyntensä tai luunsa koskettaa kuolleen ruumiin kynttä tai luuta. Kuitenkaan ghusl ei ole pakollinen, jos joku koskettaa kuollutta eläintä.

Lähde: Play & Learn

Katso yksityiskohtaiset säännöt oman mujtahidisi (lainoppineen, jota seuraat) risalah-lakikokoelmasta.

Author: Editor