Adhaan – rukouskutsu

Adhaan on rukouskutsu.

Se sanotaan kuten alla:

Ällaahu äkbär. (4 kertaa)
Allah on suurin.

Äshädu äl lää iläähä illällaah. (2 kertaa)
Todistan, ettei ole muuta jumalaa paitsi Allah.

Äshädu än nä Muhämmädär rasuulullaah. (2 kertaa)
Todistan, että Muhammad on Allahin lähettiläs.

Äshädu än nä ´Äliyyuw wäliyullaah. (2 kertaa)
Todistan, että Ali on Allahin ystävä.

Häyyä ´äläs salääh. (2 kertaa)
Kiiruhda rukoukseen.

Häyyä ´äläl fälääh. (2 kertaa)
Kiiruhda menestykseen.

Häyyä ´älää khairil ´ämäl. (2 kertaa)
Kiiruhda parhaaseen tekoon.

Ällaahu äkbär. (2 kertaa)
Jumala on Suurin.

Lää iläähä illällaah. (2 kertaa)
Ei ole muuta jumalaa paitsi Allah.

Author: Editor