Sielun ansiot: Kärsivällisyys (sabr)

… Olkaa kärsivällisiä, sillä Jumala on kärsivällisten kanssa. (Koraani 8:46)*

Imam Ja’far al-Sadiq (as) sanoi: “Totisesti, sabr on uskolle, mitä pää on ruumiille. Ruumis kuolee ilman päätä, ja niin myös kun sabr menee, usko myös katoaa.” [Al-Kulayni, al-Kafi, osa 2, bab al-sabr, s. 128, hadith #2]

Sielun ansiot: Kärsivällisyys (sabr)

Kun Imam Alilta (as) kysyttiin uskosta (iman), hän vastasi: “Uskon rakenne on neljän pilarin tukema: Kärsivällisyys (sabr), Vakaumus (yaqin), Oikeudenmukaisuus (‘adl) ja Kamppailu (jihad). Sitten hän selitti lisää: ‘Kärsivällisyys käsittää neljä ominaisuutta: Innokkuus, pelko, hurskaus ja (kuoleman) odottaminen. Joten, kuka tahansa on innokas Paratiisiin ei välitä pahoista houkutuksista; kuka tahansa pelkää Helvetin tulta pidättäytyy synneistä; kuka tahansa harjoittaa hurskautta kestää helposti tämän maailman elämän vaikeudet ja koettelemukset ja kuka tahansa odottaa kuolemaa, kiirehtii tekemään hyviä tekoja.” [Al-Amidi, Ghurar ul Hikam wa Durar ul Kalim, hadith #2897]

Sabr‘in määritelmä

* Kuuluisa oppinut Nasir al-Din al-Tusi sanoi: Sabr tarkoittaa itsen hillitsemistä järkytykseltä kun joutuu vastakkain epähaluttujen kanssa.”

* Suuri gnostikko (‘arif) Khwajah ‘Abd Allah al-Ansari sanoi: Sabr tarkoittaa itsen hillitsemistä valitukselta kätketystä ahdistuksesta.”

Sabr‘in lajit ja asteet

Sabr‘ia on useita asteita ja tasoja kuten jaloissa perimätiedoissa on viitattu ja palkkio sekä ansio vaihtelee asteen ja tason mukaan.

* Imam Ali (as) sanoi: “Allahin Lähettiläs (saw) sanoi: Sabr‘ia on kolmea lajia: sabr vaivan hetkellä, sabr koskien tottelevaisuutta, ja sabr koskien (Allahin) tottelemattomuutta. Ja kolmas voittaa kaksi ensimmäistä lajia.” [Al-Kulayni, al-Kafi, osa 2, bab al-sabr, hadith #15]

* Imam Ali (as) sanoi: Sabr‘ia on kaksi tyyppiä: sabr siinä, mistä et pidä ja sabr siinä, mistä pidät.” [Mizan al-Hikmah, hadith #10099]

Sabr‘in ja Jumalan Ma’rifa‘n suhde

* Niin kauan kuin henkilö tuntee sisäistä ahdistusta elämän vastoinkäymisistä ja koettelemuksista, hänen ma’rifah (gnosis, hengellinen tieto) Jumalasta pysyy puutteellisena. Kun henkilö saavuttaa tyytyväisyyden (rida) ja tyydytyksen vastoinkäymisistä ja epäsuotuisista olosuhteista, hänen sielunsa tavoittaa Jumalan läheisyyden korkeamman aseman. Sabr koskien synneistä pidättäytymistä ja velvollisuuksien täyttämistä (ta’at) liittyy puutteelliseen tietoon jumalanpalveluksen (‘ibadat) salaisuuksista ja tuonpuoleisista synnin ja tottelevaisuuden vaikutusten muodoista.

* Kun henkilö uskoo vakaasti, että se, mitä hän tulee saamaan toisessa maailmassa kuoleman jälkeen, on hänen omien tässä maailmallisessa elämässä suorittamiensa tekojen muoto, hänellä ei ole mitään ahdistusta käydessään läpi koettelemuksia ja vihamielisiä tilanteita. Pikemminkin sellainen henkilö tulee iloiseksi kohdatuista vaikeuksista pyhien velvollisuuksien täyttämisessä. Hänen ilonsa tulee suuremmaksi kuin normaalin henkilön ahdistus sellaisista vaikeuksista. Hänen kiintymyksensä Jumalaan kasvaa epäsuotuisten olosuhteiden aikana. Sellaisen korkean rida‘n asteen ilmentymä oli esimerkkinä Imam Hussainin (as) seuralaisten luonteissa Karbalan tapahtumissa.

* Imam Reza (as) sanoi: (Profeetan (saw) rohkaisuissa Abu Dharr’ille (ra): “… Jos pystyt toimimaan Allahin mielihyvää (rida) varten vakaalla vakaumuksella, tee niin. Ja jos tämä ei ole mahdollista sinulle, sitten harjoita sabr‘ia epämieluisissa asioissa, sillä se tuo runsaasti siunauksia.” [Al-Majlisi, Bihar al-Anwar, osa 82, s. 136, hadith #21]

Sabr‘in seuraus

Sabr tuottaa monia hyviä tuloksia, joihin kuuluu sielun valmennus ja kurinalaisuus. Jos henkilö kestää kärsivällisesti vastoinkäymisiä ja katastrofeja jonkin aikaa ja vakavasti sietää liittyviä koettelemuksia jumalanpalveluksen, riittien ja kovuuden – joka ilmenee kiellettyjen nautintojen hylkäämisestä – aikana, ja jos tämä kaikki on tehty hänen Herransa ja Elättäjänsä tottelevaisuuden vuoksi, hänelle tulee vähitellen helpoksi kestää koettelemuksia ja vaikeuksia. Kärsivällisen henkilön sielu päästää irti sen aikaisemmasta hallitsemattomasta tilasta ja hän kehittää säilyvän, loistavan kyvyn, mikä nostaa hänet sabr‘in aseman yli tavoittaakseen toisia korkeampia hengellisiä tasoja. Sabr‘in harjoittaminen samalla kehottaen hyvään ja kieltäen pahasta (amr bil ma’ruf wa nahi ‘anil munkar) tekee henkilön lujemmaksi ja vakaammaksi.

* Tuska, ahdistus ja hallitsemattomat ruumiinliikkeet taloudellisten menetysten, kuoleman, luonnonkatastrofien jne. aikana ovat merkkejä sielun heikkoudesta. Ne eväävät henkilön vankkuuden ja arvokkuuden luonteen, heikentävät päättäväisyyttä ja heikentävät järkeä. Sellaisina herkkinä hetkinä, sabr on avain ilon ja vapautuksen porteille. Se vahvistaa tahtoa ja päättäväisyyden voimaa voittaa epäsuotuisat olosuhteet, tehdä järkeviä päätöksiä ja toimia viisaasti.

Sabr koskien syntejä on itsen taqwa‘n (Jumalanpelon) lähde. Sabr vastoinkäymisissä on rida‘n lähde jumalallisen kohtalon ja määräysten kanssa.

Sabr‘in Korkeammat Tasot

Sabr fi Allah (sabr Jumalassa): Se tarkoittaa lujuutta ponnistellessa päästäkseen eroon pahoista tavoista (esim. valehtelu, panettelu, ahneus) ja rumista piirteistä (esim. itsekeskeisyys, tekopyhyys, kateus) ja harjoittaa pidättäytymistä rakkauden ja viehätyksen kohteista (esim. välttää haram-musiikkia, luopua nukkumisesta yörukouksia varten, syödä hillitysti) itsensäpuhdistamisen aikana. Se on itseyden kieltämistä Rakastetun (Jumalan) polulla. Tämä taso kuuluu vaeltajille (ahl al-suluk).

Sabr ma’a Allah (sabr Jumalan kanssa): Innokas vaeltaja Jumalan polulla hänen vilpittömän jumalanpalveluksensa (ibadat) ja ponnistelunsa aikana saavuttaa sellaisen epäitsekkyyden tason, että ajoittain todistaa läheisyyttä Jumalan kanssa. Hänen (Jumalan) Ominaisuuksiensa ja Nimiensä valo kirkastaa hänen sydäntään ja laajakatseisuuttaan. Hänen täytyy olla kärsivällinen ja suojella itseään pieniltä itserakkauden, ylpeyden jne. piirteiltä näiden vaiheiden aikana todistaakseen korkeammat tasot.

Sabr ‘an Allah (sabr Jumalalta): Se liittyy Jumalaa rakastavien – tasoihin – joiden täytyy koettuaan Hänen voimakkaan rakkauden palata takaisin heidän omiin fyysisiin maailmoihinsa ja kestää ero Hänestä. Se on kovin ja kaikkein vaikein tasoista. Tämä jalo sabr‘in taso on Imam Alin (as) viittaama kuuluisassa Du’a Kumayl’issa “Jumalani, Luojani, Suojelijani, Herrani, vaikka pystyisin kärsivällisesti kestämään rangaistuksesi, kuinka voisin kestää eron Sinusta?!”

Sabr bi Allah (sabr Jumalalle): Se on koettu täydellisyyden tila, kun henkilö saavuttaa aseman olla olemassa vain Jumalan kanssa (baqa’ bi Allah) ja muovaa itsensä Allahin normeihin (takhalluq bi akhlaq Allah). Se on niille siunatuille, joilla on vankkuus ja lujuus, ja saavutetaan sabr‘in Jumalan kanssa jälkeen.

Sabr‘in palkkio

* Imam al-Sadiq (as) sanoi: “Joka uskovaisista kestää kärsivällisesti sorron/vainon, joka tapahtuu hänelle, hänellä on tuhannen marttyyrin palkkio.” [Al-Kulayni, al-Kafi, osa 2, bab al-sabr, hadith #17]

* Imam al-Sadiq (as) sanoi: “Kun uskovainen astuu hautaansa, salat (rukous) on hänen oikeassa kädessä, zakat (almuvero) hänen vasemmassa, hyve katsoo häneen, sabr‘in ottaessa hänet suojaansa. Kun kaksi enkeliä, jotka on määrätty kyselemään, astuvat hänen luokseen, sabr sanoo salat‘ille, zakat‘ille ja hyveelle, ‘Pitäkää huolta kumppanistanne, ja jos te epäonnistutte auttamaan häntä, minä huolehdin hänestä itse.” [Ibid, hadith #8]

Neuvo saavuttaa sabr

Tämä maailma on uskovaisen vankila. Kerää kaikki voima käytössäsi ja ole kärsivällinen ja pidättäytyvä läpi sen ylä- ja alamäkien. Rohkeudella ja mielenvahvuudella, nouse vastoinkäymisiä ja katastrofeja vastaan. Laita itsesi ymmärtämään, että järkytys ja tuska sisälläsi, sen lisäksi että niihin liittyy suuri häpeä itsessään, ovat turhia kohdatessa kärsimyksiä ja katastrofeja. Ole onnellinen Jumalan kanssa äläkä valita luotujen edessä Hänen vastustamattomista määräyksistään ja väistämättömistä säädöksistään. Koettelemusten aikoina käännä sydämesi huomio Absoluuttisen Täydellisyyden (Jumalan) kohokohtaan ja sinä todistat sen vaikutukset tässä maailmassa itsessään ja sinun sydämesi saavuttaa sellaisen laajenemisen, että siitä tulee Jumalan Täysivaltaisuuden ilmentymän alue. Rikkaus ja tyytyväisyys täyttää silloin sydämesi niin, että kaikki, mikä liittyy tähän maailmaan tulee turhiksi silmissäsi. Sabr, kestävyys ja pidättyväisyys tuovat reilun, runsaat palkkiot ja niillä on jalot ja kauniit muodot Barzakh‘in (kiirastulen) maailmassa. Jos sinulla on usko Jumalaan ja sinä uskot, että kaikki asiat ovat Hänen mahtavissa käsissään, sinä et valita Kaikkivaltiaan Jumalan edessä elämän koettelemuksista ja vastoinkäymisistä, jotka iskevät sinua. Pikemminkin sinä hyväksyt ne halukkaasti, täytät velvollisuutesi ja kiität Häntä kiitollisesti Hänen siunauksistaan. [Otettu kirjasta Forty Hadith, kirjoittanut Al-Khomeini, kappale 16, Sabr]

Loppupäätelmä:

* Imam Ali (as) sanoi: “Häneltä, joka harjoittaa sabr‘ia, ei koskaan evätä menestystä, vaikka se saattaa viedä pitkän aikaa.” [Nahjul Balagha, sanonta #152]


Lähde: Käännetty yhteistyössä Ahlul Bayt Digital Library Project kanssa.

* Koraanin jakeen 8:46 käännös Jaakko Hämeen-Anttilan Koraanin käännöksestä

Author: Editor