Iqaamah (seisoen) – toinen rukouskutsu

Tämä sanotaan juuri ennen rukouksen alkua:

Ällaahu äkbär. (2 kertaa)
Allah on suurin.

Äshädu äl lää iläähä illällaah. (2 kertaa)
Todistan, ettei ole muuta jumalaa paitsi Allah.

Äshädu än nä Muhämmädär rasuulullaah. (2 kertaa)
Todistan, että Muhammad on Allahin lähettiläs.

Äshädu än nä ´Äliyyuw wäliyullaah. (2 kertaa)
Todistan, että Ali on Allahin ystävä.

Häyyä ´äläs salääh. (2 kertaa)
Kiiruhda rukoukseen.

Häyyä ´äläl fälääh. (2 kertaa)
Kiiruhda menestykseen.

Häyyä ´älää khairil ´ämäl. (2 kertaa)
Kiiruhda parhaaseen tekoon.

Qad qaamätis salääh. (2 kertaa)
Katso, rukous suoritetaan.

Ällaahu äkbär. (2 kertaa)
Allah on suurin.

Lää iläähä illällaah. (Vain kerran)
Ei ole muuta jumalaa paitsi Allah.

Author: Editor