Ramadan-paaston esittely

Paastoaminen ramadan-kuukauden aikana, samoin kuin rukoukset (namaaz), on Jumalan käsky. Allah sanoo Koraanissa: “Teidän, jotka uskotte, tulee paastota, samoin kuin piti paastota niidenkin, jotka ennen teitä elivät, jotta karttaisitte pahaa.” (Koraani 2:183)

Se oli varattu islamin uskonnolle muodostamaan sielunpuhdistamisen täydellisen muodon jokaiselle sen seuraajalle riippumatta sosiaalisesta asemasta, johon he kuuluivat, ja mikä voitaisiin suorittaa sekaantumatta heidän normaaleihin kutsumuksiin ja vaatimuksiin jokapäiväisessä elämässään.

Olivatpa he sidoksissa mihin tahansa kutsumukseen tai vaatimukseen, se ei estä muslimia suorittamasta tätä vuosittaista uskon vaatimusta – tätä ramadan-kuukauden paastoa, joka sattumoisin on myös yksi islamilaisen uskon viidestä peruspilarista.

Muslimin paasto tarkoittaa täydellistä pidättäytymistä syömisestä ja juomisesta aamunkoiton (fajr) ja auringonlaskun (maghrib) välillä. Uuden ramadan-kuukauden kapean kuunsirpin näkeminen ilmoittaa muslimille autuuden ja hengellisen ylevyyden kuukauden alkamisesta, kun hän Allahin käskystä vapaaehtoisesti ja omasta vapaasta tahdostaan kieltää itseltään aamunkoiton ja auringonlaskun välillä ruoan ja juoman siunauksen, ja antautuu täysin Allahille noudattaen samaa kieltäytymistä läpi koko kuukauden ajatuksissaan, puheessaan, käytöksessään ja jokaisessa teossaan.

Muslimille tämä kuukausi merkitsee hengellisen ja puhtauden voittoa omassa luonteessaan kaiken karkeuden ylitse, mikä on väistämätön osa inhimillistä mielenlaatuamme. Profeetta Muhammad (rauha hänelle ja hänen perheelleen) selittää seuraavin kauniin sanoin paaston varsinaisen merkityksen:

“Hän, joka ei paastotessaan vartioi kieltään kertomasta valheita eikä pysyttele poissa pahoista teoista, ei kunnioita paastoaan eikä Allah hyväksy pelkkää pidättäytymistä ruoasta.”

Kun sinä pidät paastoasi, sinun ei pitäisi puhua pahaa kenestäkään eikä pitäisi olla riehakas ja äänekäs. Jos joku puhuu pahaa sinusta tai yrittää aloittaa riidan kanssasi, älä palaa hänen luokseen, vaan sano paastoavasi.

Ramadanilla on kuitenkin toinenkin syvempi merkitys muslimille, sillä tänä pyhänä kuukautena ilmoitettiin ensimmäinen pyhän Koraanin ilmestys Profeetta Muhammadille (rauha hänelle ja hänen perheelleen), joka kuoli samoin kuin kuka tahansa muu kuolevainen.

Mutta pyhä Koraani, Allahin jumalallinen ilmoitus ihmiskunnalle pyhän profeettamme Muhammadin (rauha hänelle ja hänen perheelleen) välityksellä, on säilynyt. Jokaisena ramadanina muslimit juhlivat sitä pyhän Koraanin ikuisen säilyvyyden jumalallista tosiasiaa.

Täten tämän pyhän kuukauden aikana Muslimi keskittyy tunnollisemmin pyhän Koraanin lukemiseen – Koraanin, joka on profeetan (rauha hänelle ja hänen perheelleen) pysyvä ihme. Ihme, jonka hän sanoi säilyvän todistamassa Allahin sanoman aitoudesta jopa sen jälkeen kun profeetta Muhammad (rauha hänelle ja hänen perheelleen) kuoli.

Täten läpi tämän pyhän kuukauden jokaisen muslimin kotoa kuullaan päivin ja öin miellyttävää ja kaunista Koraanin jakeiden lausumista.

On olemassa pyhän Profeetan (rauha hänelle ja hänen perheelleen) sanonta kannustimena uusittuun Pyhän Koraanin lukemiseen erityisesti tänä kuukautena: “Ihminen saa saman palkkion lukemalla yhden Koraanin jakeen kuin muut lukemalla koko Pyhän Koraanin muina kuukausina.

Tänä pyhänä ramadan-kuukautena jokaisen muslimin velvollisuutena pitäisi olla pyhän Koraanin lukeminen ja siten saavuttaa näkemys jumalallisiin salaisuuksiin. Se hengittää rauhallista henkeä ihmisruumiiseen. Se asettaa puhtautta ihmissieluun ja poistaa monia verhoja, jotka ovat ihmisen ja Jumalan välillä.

Koska ramadan-kuukausi on määrätty puhdistautumisen kausi, jokaisen islamin uskonnon kannattajan täytyy tutkia huolellisesti pyhää Koraania itsensä johdattamiseksi. Allah on taivaiden ja maan Valo ja pyhä Koraani on valo totuuden etsijöille. Se torjuu epäterveellisen ilmapiirin pahan vaikutuksen, se pyhittää paaston syyn ja pitää todellisen uskovaisen suorassa yhteydessä Allahiin ja se puhuu vain Hänen omia sanojaan.

Vain jatkuva kokemus voi kertoa mielihyvän valtavan määrän, mitä ihminen löytää pyhän Koraanin lukemisesta. “Sano: Minun rukoukseni ja hartauteni, minun elämäni ja kuolemani kuuluvat Jumalalle, koko maailman Herralle.” (Koraani 6:162) Aivan kuin toivon majakka uskolliselle, nämä rohkaisevat sanat ilmaantuvat pyhässä Koraanissa vahvistamaan uskovaisten muslimien sydämiä heidän todellisessa alistumisessaan täysin sydämin Allahille.

Mitä pelättävää uskovaisella muslimilla on sen jälkeen, kun hän on lukenut tämän selvän Allahin lupauksen Hänen läheisyydestään palvelijoilleen, ei vain läpi tämän elämän, mutta myös tuonpuoleisessa?

Pyhän ramadan-kuukauden aikana, erityisesti tällä Allahin lupauksella on erityinen merkitys uskovaiselle muslimille, joka omistaa rukouksensa ja uhrauksensa paastonsa muodossa Allahille, Luomakunnan Herralle.Lähde: Alkuperäinen artikkelin lähde www.islamicoccasions.com

Author: Editor