Paaston määrittely

Alunperin sana “as-sawm” tarkoitti arabiaksi samaa kuin “al-imsak”, joka tarkoittaa totaalista pidättäytymistä kaikista teoista mukaan lukien syöminen, juominen, käveleminen, puhuminen, jne. Täten arabeilla oli tapana viitata hevoseen, joka kieltäytyi juoksemasta tai tulla syötetyksi, nimellä “sa’im” eli paastoava. Kuten on selvää, sana “sawm” on ikivanha ja arabit käyttivät sitä eri yhteydessä ennen islamia. Kuitenkaan ennen islamia sille ei oltu annettu tarkkaa merkitystä terminä, joka merkitsisi tiettyä uskonnollista velvollisuutta. Islamilaisena terminä se tarkoittaa tietoisesti pidättäytymistä siitä, mikä rikkoisi paaston.

Muslimille paastoaminen ei ole vain pidättäytymistä syömisestä ja juomisestä, vaan sisältää jumalanpalveluksen merkittävyyden lisäämisen, psykologisen lohdutuksen, moraalisuuden ja lainsäädännön. Se ei ole järjenvastainen liikkeetön esi-islamilaisten arabien “imsak” eikä pelkkää pidättäytymistä syömisestä ja juomisesta, vaan on itse asiassa oman luonteen kasvattamista, mielihalujen hallintaa ja innoitusta kohti sosiaalista ja tieteellistä luovuutta.

Allah on määrännyt tämän pyhitetyn velvollisuuden ja asettanut sen muslimeille, koska Hän oli asettanut sen uskoville kansakunnille ennenkin. Hän määräsi siunatun kuukauden – ramadan-kuukauden – jokaiselle aikuiselle ja terveelle muslimille paastokaudeksi. Tämän pyhän määräyksen Allah oli asettanut kaikille uskovaisille ja Hän paljasti sen edeltävänä sha’ban-kuukautena, lähes puolitoista vuotta hijran jälkeen (Profeetan (rauha hänelle ja hänen perheelleen) suotuisa muutto Mekasta Medinaan [vuonna 622 jKr.], mikä merkitsee islamilaisen ajanlaskun alkua).

Vähitellen Allah ilmoitti lukuisia muita jakeita koskien ramadan-kuukautta ja paastoamisen sääntöjä. Näiden jumalallisten määräysten ja kieltojen valossa profeetta Muhammad (rauha hänelle ja hänen perheelleen) selitti paastoamisen ansiot, sen merkittävyyden, rajoitukset, vaikutukset, hyödyt ja suuren palkkion. Siten paasto on yksi islamin pilareista ja uskonnollinen velvollisuus kaikille heille, jotka uskovat yhteen Jumalaan ja sen seurauksena kuka tahansa kieltää sen, on uskoton.

Se on näkyvä merkki tottelevaisuudesta, alistumisesta ja palvelemisesta Allahille, Ylistetylle. Paastoamalla muslimi osoittaa alistumisensa Allahin käskylle, vastauksensa Hänen tahtoon ja omien mielihalujensa ja toiveidensa hallinnan Allahin käskystä.

Pyhän ramadan-kuukauden aikana muslimin kieltäytyminen ruoasta, juomasta, sukupuoliyhdynnästä, jne. määrättyjen tuntien aikana on todellinen todistus alistumisesta Luojan tahtoon. Tämä itsekieltäytyminen edustaa itsekontrollin tilaa ja ylitsepääsemistä lihallisista mielihyvistä, haluista ja nautinnoista Allahin autuaan rakastamisen ja Hänen valtansa tähden. Se on moitteettoman rakkauden voittoa omista mielihyvistä saavuttaakseen ikuisen mielihyvän, jonka Allah, Kaikkivaltias on luvannut. Tämä vastaus jumalallisiin määräyksiin edustaa ja ruumiillistaa todellisen palvelemisen ja on mahtava hengen, älyn ja päättäväisen tahdonvoiman näytös.

Paastoamalla ihminen pitää itsensä poissa elämän nautinnoista, ilman estävää tai hidastavaa tekijää, paitsi sen, että tottelee Allahia ja näyttää aidon omistautumisensa Hänen käskyihinsä. Perimätieto (hadith) selittää ytimekkäästi tämän tosiasian: “Paastoava henkilö on jumalanpalveluksen tilassa jopa silloin, kun hän on (unessa) sängyssä paitsi silloin, kun hän panettelee toista muslimia.” (Al-Kafi, al-Kulayni, “The Book of Fasting” 3rd Edition, vol. 4, p. 190) “… Jokainen hengenveto, jonka otat, on tasbih (ylistys Allahille) ja sinun unesi on jumalanpalvelusta…” (Uyun al-Akhbar al-Rida – the Prophet’s sermon)

Liikuttavassa puheessaan Allahin lähettiläs profeetta Muhammad (rauha hänelle ja hänen perheelleen) kuvaili uskovaa sielua, joka paastoaa Allahin rakkauden tähden, totuudellisuudella ja vilpittömyydellä, ja täten koko päivä muuttuu jumalanpalvelukseksi ja jokaikinen paastoavan ruumiin teko, edellyttäen, että se pidättäytyy vastenmielisistä teoista, ei ole mitään muuta paitsi jumalanpalveluksen ruumiillistuma.

Pyhä profeetta (rauha hänelle ja hänen perheelleen) kuvaili paastoavan muslimin unta, jopa itse hengitystä, palvonnan tekoina, koska ne ovat peräisin kyseessä olevasta ruumiista ollessaan jatkuvan jumalanpalvonnan tilassa kieltäytymällä maistamasta herkullisia ja laillisia asioita, puhtaasti tottelevaisuudesta Luojalle.

Allah itse kuvaa paastoa erityisenä siunauksena ihmiskunnalle, kuten on selvää hadith al-qudsista (jumalallinen hadith): “Pyhä Profeetta (rauha hänelle ja hänen perheelleen) sanoi: “Allah, Ylistetty, sanoo: Paasto on (yksin) Minulle ja Minä palkitsen sen.”

Ali ibn Musa al-Rida (rauha hänelle), kahdeksas imaami, lainasi esi-isäänsä pyhää profeettaa (rauha hänelle ja hänen perheelleen) nöyrien esi-isien auktoriteetti-ketjussa: “Oi, ihmiset! Kuka tahansa vaalii tänä kuukautena (ramadan) hyviä tapoja, kävelee Siratin yli (Paratiisin silta) tuomiopäivänä, vaikka hänen jalkansa olisivat taipuvaisia lipsumaan…” (Uyun al-Akhbar al-Rida – Prophet’s sermon).Lähde: Alkuperäinen artikkelin lähde www.islamicoccasions.com

Author: Editor