Tayammum eli puhdistautuminen hiekalla

Tayammum tulisi suorittaa wudhun tai ghuslin sijaan seuraavassa seitsemässä tilanteessa:

 1. Kun ei ole mahdollista löytää riittävästi vettä suorittaakseen wudhun tai ghuslin.
 2. Jos henkilö on kyvytön löytämään vettä korkean iän tai heikkouden vuoksi tai varkaan tai pedon pelossa tai koska hänellä ei ole keinoja nostaa vettä kaivosta, hänen tulisi suorittaa tayammum. Samaa määräystä voidaan soveltaa myös sellaisessa tilanteessa, kun veden hankkimista yleensä pidettäisiin sietämättömänä.
 3. Jos henkilö pelkää, että jos hän käyttää vettä, hänen elämänsä olisi vaarassa tai hän kärsisi jostain sairaudesta tai viasta ruumiissaan tai sairaus, josta hän jo kärsii, muuttuisi akuutiksi tai sen hoidossa ilmaantuisi joitakin komplikaatioita. Kuitenkin, jos lämmin vesi ei ole vahingoittavaa hänelle, hänen pitäisi suorittaa wudhu sillä ja myös tehdä ghusl sillä niissä tilanteissa, joissa se on pakollinen.
 4. Jos henkilö pelkää, että käyttämällä vettä tehdäkseen ghuslin tai suorittaa wudhun, hän joutuisi vaikeuksiin, hänen tulisi suorittaa tayammum seuraavissa 3 tapauksessa:
 • Tilanteessa, jossa hän pelkää, että jos hän käyttää vettä ghuslia tai wudhua varten, hän tulisi akuutisti janoiseksi, mikä saattaisi johtaa sairauteen tai kuolemaan, tai sellaiseen tilanteeseen, joka hänen olisi vaikea kestää.
 • Tilanteessa, jossa hän pelkää, että tekemällä ghuslin tai wudhun, ihmiset, joista huolehtiminen on hänelle pakollista, tulisivat sairaiksi tai kuolisivat janoon.
 • Ja tilanteessa, jossa hän pelkää, että veden puute muille (olivatpa he ihmisiä tai eläimiä) kuin hänelle itselleen, heidän kuolemansa, sairautensa tai levottomuutensa olisi epämiellyttävää hänelle.

Minkään yksittäisen tai useamman yllämainitun kolmen ehdon läsnäollessa ei ole sallittua suorittaa tayammumia, kun vettä on saatavilla.

 1. Jos henkilön ruumis tai vartalo on epäpuhdas ja hänellä on vain sen verran vettä, että on todennäköistä, että hän olisi näännyksissä, jos hän ottaisi kylvyn tai pesisi pukunsa, hänen tulisi varotoimenpiteenä, ottaa kylpy tai pestä pukunsa, ja tarjota rukouksensa sen jälkeen kun on suorittanut tayammumin. Kuitenkin, jos hänellä ei ole mitään, jolla suorittaa tayammum, hänen pitäisi käyttää vettä kylpemiseen tai wudhuun ja tarjota rukouksensa puhtaalla ruumiilla tai vaatteella.
 2. Jos henkilöllä on hallussaan laitonta vettä tai astia, hänen tulisi suorittaa tayammum ghusl’in tai wudhun sijaan.
 3. Kun aika, joka on jäljellä rukousten suorittamista varten, on niin lyhyt, että jos henkilö tekisi ghuslin tai wudhun, hän olisi pakotettu tarjoamaan koko rukouksen tai osan siitä määrätyn ajan jälkeen, hänen pitäisi suorittaa tayammum.

Jos henkilö tieten tahtoen viivyttää rukousten tarjoamista niin paljon, ettei ole aikaa ghuslia tai wudhua varten, hän on tehnyt syntiä, mutta rukoukset, jotka hän tarjoaa tayammumin suorittamisen jälkeen, ovat voimassa, vaikka suositeltava varotoimi on, että hänen pitäisi tarjota myös kyseessä olevat rukoukset uudestaan suoritettuaan ghuslin tai wudhun, mikä tahansa tilanne olisi.

Siinä tilanteessa, että henkilö epäilee, jääkö vai ei aikaa rukouksille siinä tilanteessa, jos hän tekee ghuslin tai wudhun, hänen pitäisi suorittaa tayammum ja sitten tarjota rukouksensa.

Asiat, joilla tayammum voidaan suorittaa

 • Tayammumin suorittaminen maalla, hiekalla, savikimpaleella tai kivellä on voimassa, mutta suositeltava varotoimi on, että jos maata on tarjolla, tayammumia ei pitäisi suorittaa millään muulla. Siinä tapauksessa, jos maata ei ole tarjolla, se pitäisi suorittaa hiekalla tai savikimpaleella tai niiden puutteessa kivellä.
 • On sallittua suorittaa tayammum kipsillä tai kalkkikivellä. Pakollisen varotoimen perusteella, kuitenkin tayammumia ei pitäisi suorittaa ilman riittävää syytä, tai poltetulla kipsillä tai kalkkikivellä tai poltetuilla tiilillä tai mineraalikivillä.
 • Jollei henkilölle ole mahdollista hankkia maata, hiekkaa, savikimpaletta tai kiveä, hänen tulisi suorittaa tayammum pölyllä, jota on saattanut tarttua mattoon tai vaatteeseen. Ja siinä tilanteessa, jos pölyäkään ei ole saatavilla, hänen tulisi suorittaa tayammum märällä maalla. Ja jos mitään näistä asioista ei ole saatavilla, hänen tulisi suositeltavan varotoimen perusteella tarjota rukouksensa ilman tayammumia, ja on pakollista, että hän tarjoaisi rukouksensa uudestaan.

Asiat, joilla henkilö suorittaa tayammumin, pitäisi olla puhtaita ja mubah – ei ghasbi, ja jos hänellä ei ole mitään puhdasta asiaa, millä tayammum olisi voimassa, hänen ei ole pakollista tarjota rukouksia. Kuitenkin hänen pitäisi suorittaa viivytetyt rukoukset.

 • Mubah: Sellaiset teot, jotka ovat sallittuja sharia-laissa, mutta eivät ole palkittavia eivätkä rangaistavia niiden tekemisestä tai laiminlyömisestä.
 • Ghasbi: Mikä tahansa, joka on otettu pakolla muilta ilman heidän suostumustaan, tai mikä tahansa, joka on otettu muilta normaalissa kaupankäynnissä aikomuksella (niyyahilla) olla maksamatta sen hintaa.

KUINKA SUORITTAA TAYAMMUM?

 1. Niyyah (aikomus): “Teen tämän tayammumin wudhun tai ghuslin sijaan, jotta minun rukoukseni tai paastoni olisivat oikein, wajib/sunnat qurbatan ilallah.”
 2. Lyö molemmat kämmenet yhdessä sen asian päälle, jolla tayammum on oikein. Pelkästään käsien laittaminen maan päälle ei riitä. (Kuva 1)
 3. Vedä molemmat kämmenet otsan alusta alas nenän päähän. Molemmat otsan puolet, jotka yhdistyvät korviin tulisi ottaa mukaan. (Kuva 2a & Kuva 2b)
 4. Sen jälkeen vedä vasen kämmen oikean kämmenselän yli ranteesta sormenpäihin. (Kuva 3)
 5. Sen jälkeen vedä oikea kämmen vasemman kämmenselän yli samalla tavalla.
 6. Lyö molemmat kämmenet yhdessä maan tms. päälle toisen kerran.
 7. Vedä vasen kämmen oikean kämmenselän yli, kuten yllä selitetty.
 8. Vedä oikea kämmen vasemman kämmenselän yli, kuten yllä selitetty.
Kuva 1
Kuva 2a
Kuva 2b
Kuva 3

Suorittaessaan tayammumia henkilön tulisi poistaa sormus, jota hän pitää ja myös poistaa kaikki tukkeumat ja esteet, joita saattaa olla hänen otsassaan tai kämmenissä tai kämmenselissä.

Siinä tapauksessa, että henkilöllä on haava otsassa tai kämmenissä tai kämmenselissä ja se on sidottu kankaalla tai jollain muulla, jota ei voida poistaa, hänen tulisi pyyhkiä kätensä sen päältä. Ja siinä tapauksessa, että hänellä on käsissään side, jota ei voi poistaa, silloin hänen tulisi lyödä kätensä siteen kanssa.

Henkilö, jonka on pakko suorittaa tayammum, ei voi suorittaa sitä, ellei rukouksen aika tule, kuitenkin jos on todennäköisyys, että hänen esteensä lakkaisi olemasta ennen rukousten päättymistä, hänen on parempi olla tarjoamatta rukouksiaan rukousajan aikaisemmassa vaiheessa.

Jos henkilö suorittaa tayammumin siksi, ettei vettä ole saatavilla tai jonkin muun syyn vuoksi, hänen tayammuminsa tulee turhaksi (lakkaa olemasta voimassa), kun tämä este lakkaa olemasta.

Jos henkilöllä on joitakin ghusl-pesuja suoritettavana, mutta hän ei voi tehdä ghusl’ia, silloin on sallittua suorittaa yksi tayammum, mutta on suositeltavaa, että jokaisen suoritettavan ghusl’in sijaan tulisi suorittaa yksi tayammum.

Jos henkilö suorittaa tayammumin ghusl-e-Janabatin (kylpy seksuaalisen kanssakäymisen jälkeen) sijaan, hän voi tehdä rukouksensa, kuitenkin jos hän suorittaa tayammumin muun ghuslin sijaan, sitten hänen tulisi suorittaa toinen tayammum wudhun sijaan.

Lähde: Play & Learn

Katso yksityiskohtaiset säännöt oman mujtahidisi (lainoppineen, jota seuraat) risalah-lakikokoelmasta.

Author: Editor