Uskon haarat (furu ad-diin)

Rukous

Paasto

Pyhiinvaellus

Almuvero (Zakat)

Viidenneksen vero (Khums)

Pyhä sota (jihad)

Hyvään kehottaminen (al-amr bil-ma’roof)

Pahasta kieltäminen (an-nahi ‘anil-munkar)

Ahlulbaytin rakastaminen (tawalla)

Pysytteleminen erossa Ahlulbaytin vihollisista (tabarra)

Author: Editor